Srila Prabhupada Pranati (in Russian)

Шрила Прабхупада пранати

нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале

шримате бхактиведанта-свамин ити намине

намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине

нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине

 

Leave a Reply