Śrī Pañca-tattva praṇāma (in English)

Śrī Pañca-tattva praṇāma

pañca-tattvātmakaṁ kṛṣṇaṁ bhakta-rūpa-svarūpakam
bhaktāvatāraṁ bhaktākhyaṁ namāmi bhakta-śaktikam

Audio

  1. Sung by Śrīla Prabhupāda