Gaurā Pahū (in English)

Gaurā Pahū

gaurā pahū nā bhajiyā goinu
prema-ratana-dhana helāya hārāinu

adhane yatana kari dhana teyāginu
āpana karama-doṣe āpani ḍubinu

sat-saṅga chāḍi’ kainu asate vilāsa
te-kāraṇe lāgilo ye karma-bandha-phāṅsa

viṣaya-viṣama-viṣa satata khāinu
gaura-kīrtana-rase magana nā hainu

keno vā āchaye prāṇa ki sukha pāiyā
narottam dās keno nā gelo mariyā

Audio

  1. Sung by the HG Amalatma Dasa and team – ISKCON Bangalore