ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನ

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Kannada)

ತವ ಕರ-ಕಮಲ-ವರೇ ನಖಂ ಅದ್ಭುತ-ಶೃಂಗಂ
ದಲಿತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು-ತನು-ಬೃಂಗಂ
ಕೇಶವ ಧೃತ-ನರಹರಿ-ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು