ஸ்ரீல கௌர கிஷோர பிரணதி

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Tamil)

நமோ கௌர கிஷோராய ஸாக்ஷாத் வைராக்ய மூர்தயே
விப்ரலம்ப ரஸாம்போதே பாதாம்புஜாய தே நம:

ஒலி

  1. ஸ்ரீல பிரபுபாதா