वासंती रास

Vāsantī-rāsa (in Telugu)

वृंदावन रम्य-स्थान, दिव्य-चिन्तामणि-धाम,
रतन-मंदिर मनोहर
आवृत कालिंदी-नीरे, राज-हंस केलि कोरॆ
ताहे शोभे कनक-कमल

तार मध्ये हेम-पीठ, अष्ट-दले वेष्टित,
अष्ट-दले प्रधाना नायिका
तारमध्ये रत्नासने, बोसि ‘ आछॆन् दुइ-जने,
श्याम-संगे सुंदरी राधिका

ओ रूप-लावण्य-राशि, अमिया पोडिछे खसि ‘,
हास्य-परिहास-संभाषणे
नरोत्तम-दास कोय्, नित्य-लीला सुख-मोय्,
सदाइ स्फुरुक मोर मने

ध्वनि

  1. श्री अमलात्म दास तथा भक्त वृन्द- इस्कॉन बैंगलोर