श्रील गौरकिशोर प्रणति

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Hindi)

नमो गौर-किशोराय साक्षाद्वैराग्य मूर्तये
विप्रलंभ-रसांबोधे पादांबुजाय ते नमः

ध्वनि

  1. श्रील प्रभुपाद