श्री कृष्ण प्रणाम

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Hindi)

हे कृष्ण करुणा-सिंधो दीन-बंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका-कांत राधा-कांत नमोऽस्तुते

ध्वनि

  1. श्रील प्रभुपाद