श्री गौरांग प्रणाम

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Hindi)

नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते
कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः

ध्वनि

  1. श्रील प्रभुपाद