श्री नरसिंह प्रणाम

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Hindi)

नमस्ते नरसिंहाय
प्रह्लादाह्लाद-दायिने
हिरण्यकशिपोर्वक्शः
शिला-टंक-नखालये

इतो नृसिंहः परतो नृसिंहो
यतो यतो यामि ततो नृसिंहः
बहिर् नृसिंहो हृदये नृसिंहो
नृसिंहं आदिं शरणं प्रपद्ये

ध्वनि

  1. श्री स्तोक कृष्ण दास तथा भक्त वृन्द- इस्कॉन बैंगलोर