ભજહુ રે મન

Bhajahū Re Mana (in Gujarati)

ભજહુ રે મન શ્રી નંદ-નંદન
અભય-ચરણારવિંદ રે
દુર્લભ માનવ-જનમ સત્-સંગે
તરોહો એ ભવ-સિંધુ રે

શીત આતપ વાત વરિષણ
એ દિન જામિની જાગિ રે
બિફલે સેવિનુ કૃપણ દુરજન
ચપલ સુખ-લબ લાગિ’રે

એ ધન, યૌવન, પુત્ર, પરિજન
ઇથે કિ આછે પરતીતિ રે
કમલ-દલ-જલ, જીવન-ટલમલ
ભજહુ હરિ-પદ નીતિ રે

શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, વંદન
પાદ-સેવન, દાસ્ય રે,
પૂજન, સખીજન, આત્મ-નિવેદન
ગોવિંદ-દાસ-અભિલાષ રે

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર