વાસંતી રાસ

Vāsantī-rāsa (in Gujarati)

વૃંદાવન રમ્ય-સ્થાન, દિવ્ય-ચિન્તામણિ-ધામ,
રતન-મંદિર મનોહર
આવૃત કાલિંદી-નીરે, રાજ-હંસ કેલિ કોરે
તાહે શોભે કનક-કમલ

તાર મધ્યે હેમ-પીઠ, અષ્ટ-દલે વેષ્ટિત,
અષ્ટ-દલે પ્રધાના નાયિકા
તારમધ્યે રત્નાસને, બોસિ ‘ આછેન્ દુઇ-જને,
શ્યામ-સંગે સુંદરી રાધિકા

ઓ રૂપ-લાવણ્ય-રાશિ, અમિયા પોડિછે ખસિ ‘,
હાસ્ય-પરિહાસ-સંભાષણે
નરોત્તમ-દાસ કોય્, નિત્ય-લીલા સુખ-મોય્,
સદાઇ સ્ફુરુક મોર મને

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર