શ્રી નરસિંહ પ્રાર્થન

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Gujarati)

તવ કર-કમલ-વરે નખં અદ્ભુત-શૃંગં
દલિત હિરણ્યકશિપુ-તનુ-બૃંગં
કેશવ ધૃત-નરહરિ-રૂપ જય જગદીશ હરે

ધ્વનિ

  1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/21_skp_tava-kara-kamala-vare.mp3?_=1