શ્રી વ્રજધામ મહિમામૃત

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Gujarati)

જય રાધે, જય કૃષ્ણ, જય વૃંદાવન્
શ્રી ગોવિંદ, ગોપિનાથ, મદન મોહન્

શ્યામકુંડ, રાધાકુંડ, ગિરિ-ગોવર્ધન્
કાલિંદી જમુના જય, જય મહાવન્

કેશી ઘાટ, બંશી-બટ, દ્વાદશ કાનન્
જાહા સબ લીલા કોઇલો શ્રી નંદ-નંદન્

શ્રી-નંદ-યશોદા જય, જય ગોપાગણ્
શ્રી દામાદિ જય, જય ધેનુ-વત્સ-ગણ્

જય વૃષભાનુ, જય કીર્તિદા સુંદરી
જય પૌર્ણમાસી, જય અભીર-નાગરી

જય જય ગોપીશ્વર, વૃંદાવન માઝ
જય જય કૃષ્ણ –સખા, બટુ દ્વિજ-રાજ

જય રામ-ઘાટ જય રોહિણી-નંદન્
જય જય વૃંદાવન-વાસી જત જન્

જય દ્વિજ-પત્ની, જય નાગકન્યાગણ્
ભક્તિતે જાહારા પાઇલો ગોવિંદ-ચરણ્

શ્રી રાસ-મંડલ જય, જય રાધા-શ્યામ્
જય જય રાસલીલા સર્વ-મનોરામ્

જય જયોજ્જ્વલ-રસ-સર્વ-રસ-સાર્
પરકીયા ભાવે જાહા બ્રજેતે પ્રચાર્

શ્રી જાહ્નવા -પાદ-પદ્મ કોરિયા સ્મરણ્
દીન કૃષ્ણ-દાસ કોહે નામ-સંકીર્તન્

ધ્વનિ

  1. શ્રીલ પ્રભુપાદ