ଶ୍ରୀ ରୂପ ପ୍ରଣାମ

Śrī Rūpa praṇāma (in Odiya)

ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ଯ ମନୋଭୀଷ୍ଟଂ ସ୍ଥାପିତଂ ଯେନ ଭୂତଲେ
ସ୍ଵଯଂ ରୂପଃ କଦା ମହ୍ଯଂ ଦଦାତି ସ୍ଵପଦାଂତିକଂ

ଧ୍ବନି

  1. ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ