ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମଂତ୍ର

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Odiya)

ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ
କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ
ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ
ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ

ଧ୍ବନି

  1. ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ