ଗୌର ଆରତି

Gaura-ārati (in Odiya)

(କିବ)ଜଯ ଜଯ ଗୋରାଚାଂଦେର୍ ଆରତି କୋ ଶୋଭା
ଜାହ୍ନଵୀ-ତଟ-ଵନେ ଜଗ-ମନ-ଲୋଭା

ଦଖିଣେ ନୀତାଇଚାଂଦ୍, ବାମେ ଗଦାଧର
ନିକଟେ ଅଦ୍ଵୈତ, ଶ୍ରୀନିଵାସ ଛତ୍ରଧର

ବୋସିଯାଛେ ଗୋରାଚାଂଦ ରତ୍ନ-ସିଂହାସନେ
ଆରତି କୋରେନ୍ ବ୍ରହ୍ମା-ଆଦି ଦେଵ-ଗଣେ

ନରହରି-ଆଦି କୋରି ‘ ଚାମର ଢୁଲାଯ
ସଂଜଯ ମୁକୁଂଦ ବାସୁ ଘୋଷାଦି ଗାଯ

ଶଂଖ ବାଜେ ଘଂଟା ବାଜେ ବାଜେ କରତାଲ
ମଧୁର ମୃଦଂଗ ବାଜେ ପରମ ରସାଲ

ବହୁ କୋଟି ଚଂଦ୍ର ଜିନି ‘ ଵଦନ ଉଜ୍ଜ୍ଵଲ
ଗଲ-ଦେଶେ ବନ-ମାଲା କୋରେ ଝଲମଲ

ଶିଵ-ଶୁକ-ନାରଦ ପ୍ରେମେ ଗଦଗଦ
ଭକତିଵିନୋଦ ଦେଖେ ଗୋରାର ସଂପଦ

ଧ୍ବନି

  1. ଶ୍ରୀ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ- ଇସକନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ