ମାନସ ଦେହ ଗେହ

Mānasa Deha Geha (in Odiya)

ମାନସ, ଦେହୋ, ଗେହୋ, ଜୋ କିଛୁ ମୋର୍
ଅର୍ପିଲୁ ତୁଵା ପଦେ, ନନ୍ଦ-କିଶୋର୍

ସଂପୁଦେ ଵିପଦେ, ଜୀଵନେ-ମରଣେ
ଦାଯ୍ ମମ ଗେଲା, ତୁଵା ଓ-ପଦ ବରଣେ

ମାରୋବି ରାଖୋବି-ଜୋ ଇଚ୍ଛା ତୋହାରା
ନିତ୍ଯ-ଦାସ ପ୍ରତି ତୁଵା ଅଧିକାରା

ଜନ୍ମାଓବି ମୋଏ ଇଚ୍ଛାଜଦି ତୋର୍
ଭକ୍ତ-ଗୃହେ ଜନି ଜନ୍ମ ହଉ ମୋର୍

କୀଟ-ଜନ୍ମ ହଉ ଜଥା ତୁଵା ଦାସ୍
ବହିର୍-ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମ-ଜନ୍ମେ ନାହି ଆଶ୍

ଭକ୍ତି-ମୁକ୍ତି-ସ୍ପୃହା ଵିହୀନ ଜେ ଭକ୍ତ
ଲବୈତେ ତାକୋ ସଂଗ ଅନୁରକ୍ତ

ଜନକ, ଜନନୀ, ଦଯିତ, ତନଯ୍
ପ୍ରଭୁ, ଗୁରୁ, ପତି-ତୁହୂ ସର୍ଵ-ମୋଯ୍

ଭକତିଵିନୋଦ କୋହେ ଶୁନୋ କାନ!
ରାଧା-ନାଥ! ତୁହୁ ହାମାର ପରାଣ

ଧ୍ବନି

  1. ଶ୍ରୀ ଅମଲାତ୍ମ ଦାସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ- ଇସକନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/29_amlp_manasa-deho-geho.mp3?_=1