Sri Tulasi Pranama (in Assamese)

শ্রী তুলসী প্রণাম

বৃণ্দায় তুলসী দেৱ্যায় প্ৰিয়ায় কেশৱস্য চ ।
বিষ্ণু-ভক্তি প্রদে দেবি সত্যৱত্যৈ নমো নমঃ॥

অডিও

  1. শ্রী তুলসী প্রণাম ইসকন বেঙ্গালুরু ভক্তৰ্ দ্বারা  

Srila Prabhupada Pranati (in Assamese)

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নম ওঁ ৱিষ্ণু-পাদায় কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিৱেদান্ত-স্ৱামিন্ ইতি নামিনে ॥
নমস্তে সাৰস্বতে দেৱে গৌৰ-ৱাণী প্রচাৰিণে।
নিৰ্ৱিশেষ-শূণ্যৱাদী পাশ্চাত্য-দেশ তাৰিণে ॥