શ્રી સચિ તનયાશ્ટકં

Sri Sachi Tanayashtakam(in Gujarathi)

(૧)
ઉજ્જ્વલ-વરણ-ગૌર-વર-દેહં
વિલસિત-નિરવધિ-ભાવ-વિદેહં
ત્રિ-ભુવન-પાવન-કૃપયઃ લેશં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૨)
ગદ્ગદાંતર-ભાવ-વિકારં
દુર્જન-તર્જન-નાદ-વિશાલં
ભવ-ભય-ભંજન-કારણ-કરુણં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૩)
અરુણાંબર-ધર ચારુ-કપોલં
ઇંદુ-વિનિંદિત-નખ-ચય-રુચિરં
જલ્પિત-નિજ-ગુણ-નામ-વિનોદં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૪)
વિગલિત-નયન-કમલ-જલ-ધારં
ભૂષણ-નવ-રસ-ભાવ-વિકારં
ગતિ-અતિમંથર-નૃત્ય-વિલાસં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૫)
ચંચલ-ચારુ-ચરણ-ગતિ-રુચિરં
મંજિર-રંજિત-પદ-યુગ-મધુરં
ચંદ્ર-વિનિંદિત-શીતલ-વદનં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૬)
દ્રિત-કટિ-ડોર-કમંડલુ-દંડં
દિવ્ય-કલેવર-મુંડિત-મુંડં
દુર્જન-કલ્મષ-ખંડન-દંડં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૭)
ભૂષણ-ભૂ-રજ-અલકા-વલિતં
કંપિત-બિંબાધર-વર-રુચિરં
મલયજ-વિરચિત-ઉજ્જ્વલ-તિલકં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં
(૮)
નિંદિત-અરુણ-કમલ-દલ-નયનં
આજાનુ-લંબિત-શ્રી-ભુજ-યુગલં
કલેવર-કૈશોર-નર્તક-વેશં
તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં

Audio

  1. Sung by Amogha Lila prabhu and team – ISKCON Bangalore 

શ્રી ગોવર્ધનાષ્ઠકં

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Gujarathi)

(૧)
કૃષ્ણ-પ્રસાદેન સમસ્ત-શૈલ-
સામ્રાજ્યં આપ્નોતિ ચ વૈરિણો ’પિ
શક્રસ્ય પ્રાપ બલિં સ સાક્ષાદ્
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૨)
સ્વ- પ્રેષ્ઠ-હસ્તાંબુજ-સૌકુમાર્ય
સુખાનુભૂતેર્ અતિ-ભૂમિ- વૃત્તેઃ
મહેંદ્ર-વજ્રાહતિમ્ અપિ અજાનન્
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૩)
યત્રૈવ કૃષ્ણો વૃષભાનુ-પુત્ર્યા
દાનં ગૃહીતું કલહં વિતેને
શ્રુતેઃ સ્પૃહા યત્ર મહતિ અતઃ શ્રી-
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

૪)
સ્નાત્વા સરઃ ન્વશુ સમીર- હસ્તી
યત્રૈવ નીપાદિ-પરાગ-દૂલિઃ
આલોલયન્ ખેલતિ ચારુ સ શ્રી
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૫)
કસ્તૂર્કાભિઃ શયિતં કિમ્ અત્રેતિ
ઊહં પ્રભોઃ સ્વસ્ય મુહુર્ વિતન્વન્
નૈસર્ગિક-સ્વીય-શિલા-સુગંદૈર્
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૬)
વંશ-પ્રતિદ્વનિ-અનુસાર-વર્ત્મ
દિદ્રક્ષવો યત્ર હરિં હરિણ્યઃ
યાંત્યો લભંતે ન હિ વિસ્મિતાઃ સ
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૭)
યત્રૈવ ગંગાં અનુ નાવિ રાધાં
આરોહ્ય મધ્યે તુ નિમગ્ન-નૌકઃ
કૃષ્ણો હિ રાધાનુગલો બભૌ સ
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૮)
વિના ભવેત્ કિમ્ હરિ-દાસ-વર્ય
પદાશ્રયં ભક્તિર્ અતઃ શ્રયામિ
યં એવ સપ્રેમ નિજેશયોઃ શ્રી-
ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં

(૯)
એતત્ પઠેદ્ યો હરિ-દાસ-વર્ય-
મહાનુભાવાષ્ઠકમ્ આર્દ્ર-ચેતાઃ
શ્રી-રાધિકા-માધવયોઃ પદાબ્જ-
દાસ્યં સ વિંદેદ્ અચિરેણ સાક્ષાત્

Audio

શ્રી વિગ્રહ માટે આદર

Greeting the deities (in Gujarati)

ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં
બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં
કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

અંગાનિ યસ્ય સકલેંદ્રિય- વૃત્તિ-મંતિ
પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરં જગંતિ
આનંદ ચિન્મય સદુજ્જ્વલ વિગ્રહસ્ય
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ધ્વનિ

  1. ગાયિકા- યમુન માતાજિ , સંગીત નિર્દેશક – જાર્જ્ હારિસન્

ગોરા પહુન્

Gaurā Pahū (in Gujarati)

ગોરા પહુન્ ના ભજિયા મૈનુ
પ્રેમ-રતન-ધન હેલાય હારાઇનુ

અધને જતન કોરિ ધન તેયાગિનુ
આપન કરમ-દોષે આપનિ ડુબિનુ

સત્સંગ છાડિ ‘ કૈનુ અસતે વિલાસ્
તે-કારણે લાગિલો જે કર્મ-બંધ-ફાન્સ્

વિષય-વિષય-વિષ સતત ખાઇનુ
ગૌર-કીર્તન-રસે મગન ના હૈનુ

કેનો વા આછયે પ્રાણ કિ સુખ પાઇયા
નરોત્તમ્ દાસ્ કેનો ના ગેલો મરિયા

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

આમાર જીવન

Āmāra Jīvan (inGujarati)

આમાર જીવન, સદા પાપે રત,
નાહિકો પુણ્યેર લેષ
પરેરે ઉદ્વેગ, દિયાછિ યે કોતો,
દિયાછિ જીવેરે ક્લેશ

નિજસુખ લાગિ’, પાપે નાહિ ડોરિ,
દયા-હીન સ્વાર્થ-પરો
પર-સુખે દુઃખી, સદા મિથ્યાભાષી,
પર-દુઃખ સુખ-કરો

આશેષ કામના, હૃદિ માઝે મોર,
ક્રોધી, દંભ-પરાયણ
મદ-મત્ત સદા, વિષયે મોહિત,
હિંસા-ગર્વ વિભૂષણ

નિદ્રાલસ્ય હત, સુકાર્યે વિરત,
અકાર્યે ઉદ્યોગી આમિ
પ્રતિષ્ઠ લાગિયા, શાઠ્ય-આચરણ,
લોભ-હત સદા કામી

એ હેનો દુર્જન, સજ્જન-વર્જિત,
અપરાધિ-નિરંતર
શુભ-કાર્ય-શૂન્ય, સદાનર્થ-મનાઃ,
નાના દુઃખે જર જર

વાર્ધક્યે એખોન, ઉપાય-વિહીન,
તા’તે દીન અકિંચન
ભકતિવિનોદ, પ્રભુર ચરણે,
કોરે દુઃખ નિવેદન

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

નારદ મુનિ બાજાય વીણા

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Gujarati)

નારદ મુનિ, બાજાય વીણા ‘રાધિકા-રમણ’ – નામે
નામ અમનિ, ઉદિત હોય ભકત – ગીત – સામે

અમિય-ધારા, બરિષે ઘન શ્રવણ-યુગલે ગિયા
ભકત-જન, સઘને નાચે ભોરિયા આપન હિયા

માધુરી-પૂર, અસબો પશિ’ માતાય જગત-જને
કેહો વા કાંદે, કેહો વા નાચે કેહો માતે મને મને

પંચ-વદન, નારદે ધોરિ’ પ્રેમેર સઘન રોલ્
કમલાસન, નાચિયા બોલે ‘ બોલો બોલો હરિ બોલો’

સહસ્રાનાન, પરમ-સુખે ‘હરિ હરિ ‘ બોલિ’ ગાય્
નામ-પ્રભાવે, માતિલો વિશ્વ નામ-રસ સબે પાય્

શ્રીકૃષ્ણ-નામ, રસને સ્પુરિ’ પૂરા’લો આમાર આશ
શ્રી રૂપ-પદે, યાચિયે ઇહા ભકતિવિનોદ-દાસ

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

અનાદિ કરમ ફલે

Anādi Karama Phale (in Gujarati)

અનાદિ’ કરમ-ફલે, પડિ’ ભવાર્ણવ જલે,
તરિબારે ના દેખિ ઉપાય
એઇ વિષય-હલાહલે, દિવા-નિશિ હિયા જ્વલે,
મન કભુ સુખ નાહિ પાય

આશા-પાશ-શત-શત, ક્લેશ દેય અવિરત,
પ્રવૃત્તિ-ઊર્મિર તાહે ખેલા
કામ-ક્રોધ-આદિ છય, બાટપાડે દેય ભય,
અવસાન હોઇલો આસિ’ બેલા

જ્ઞાન-કર્મ-ઠગ દુઇ, મોરે પ્રતારીય લોઇ,
અવશેષે ફેલે સિંધુ-જલે
એ હેનો સમયે, બંધુ, તુમિ કૃષ્ણ કૃપાસિંધુ,
કૃપા કોરિ’ તોલો મોરે બલે

પતિત-કિંકરે ધરિ’, પાદ-પદ્મ-ધુલિ કરિ’,
દેહો ભક્તિવિનોદ આશ્રય
આમિ તવ નિત્ય-દાસ, ભુલિયા માયાર પાશ,
બદ્ધ હો’યે આછિ દયામય

ધ્વનિ

  1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર