શ્રી શ્રી શિક્ષાષ્ટક

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Gujarati) ચેતો-દર્પણ-માર્જનં ભવ-મહા-દાવાગ્નિ-નિર્વાપણં શ્રેયઃ-કૈરવ-ચંદ્રિકા-વિતરણં વિદ્યા-વધૂ-જીવનમ્ આનંદાંબુધિ-વર્ધનં પ્રતિ-પદં પૂર્ણામૃતાસ્વાદનં સર્વાત્મ-સ્નપનં પરં વિજયતે શ્રી-કૃષ્ણ-સંકીર્તનમ્ નામ્નામ્ અકારિ બહુધા નિજ-સર્વ-શક્તિઃ તત્રાર્પિતા નિયમિતઃ સ્મરણેન કાલઃ એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન્ મમાપિ દુર્દૈવં ઈદૃશમ્ ઇહાજનિ નાનુરાગઃ તૃણાદ્ અપિ સુનીચેન તરોર્ અપિ સહિષ્ણુના અમાનિના માનદેન કીર્તનીયઃ સદા હરિઃ ન ધનં ન જનં ન સુંદરીં કવિતાં વા જગદ્-ઈશ કામયે મમ […]

શ્રી શ્રી ષડ્ ગોસ્વામિ અષ્ટક

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Gujarati) કૃષ્ણોત્કીર્તન- ગાન-નર્તન-પરૌ પ્રેમામૃતામ્ભો-નિધી ધીરાધીર-જન-પ્રિયૌ પ્રિય-કરૌ નિર્મત્સરૌ પૂજિતૌ શ્રી-ચૈતન્ય-કૃપા-ભરૌ ભુવિ ભુવો ભારાવહંતારકૌ વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ નાના-શાસ્ત્ર-વિચારણૈક-નિપુણૌ સદ્-ધર્મ સંસ્થાપકૌ લોકાનાં હિત-કારિણૌ ત્રિ-ભુવને માન્યૌ શરણ્યાકરૌ રાધા-કૃષ્ણ-પદારવિંદ-ભજનાનંદેન મત્તાલિકૌ વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ શ્રી-ગૌરાંગ-ગુણાનુવર્ણન-વિધૌ શ્રદ્ધા-સમૃદ્ધિ અન્વિતૌ પાપોત્તાપ- નિકૃંતનૌ તનુ-ભૃતાં ગોવિંદ-ગાનામૃતૈઃ આનંદામ્બુધિ-વર્ધનૈક-નિપુણૌ કૈવલ્ય-નિસ્તારકૌ વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ ત્યક્ત્વા તૂર્ણમ્ અશેષ -મંડલ-પતિ-શ્રેણેં સદા તુચ્છ-વત્ ભૂત્વા દીન […]

શ્રી વ્રજધામ મહિમામૃત

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Gujarati) જય રાધે, જય કૃષ્ણ, જય વૃંદાવન્ શ્રી ગોવિંદ, ગોપિનાથ, મદન મોહન્ શ્યામકુંડ, રાધાકુંડ, ગિરિ-ગોવર્ધન્ કાલિંદી જમુના જય, જય મહાવન્ કેશી ઘાટ, બંશી-બટ, દ્વાદશ કાનન્ જાહા સબ લીલા કોઇલો શ્રી નંદ-નંદન્ શ્રી-નંદ-યશોદા જય, જય ગોપાગણ્ શ્રી દામાદિ જય, જય ધેનુ-વત્સ-ગણ્ જય વૃષભાનુ, જય કીર્તિદા સુંદરી જય પૌર્ણમાસી, જય અભીર-નાગરી જય જય ગોપીશ્વર, […]

દૈન્ય ઓ પ્રપત્તિ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Gujarati) હરિ હે દોયાલ મોર જય રાધા-નાથ્ બારો બારો એઇ-બારો લોહો નિજ સાથ્ બહુ જોનિ, ભ્રમિ’ નાથ! લોઇનુ શરણ્ નિજ-ગુણે કૃપા કોરો’ અધમ-તારણ્ જગત-કારણ તુમિ જગત-જીવન્ તોમા છાડા કાર નહિ હે રાધા-રમણ્ ભુવન-મંગલ તુમિ ભુવનેર પતિ તુમિ ઉપેખિલે નાથ, કિ હોઇબે ગતિ ભાવિયા દેખિનુ એઇ જગત- માઝારે […]

શ્રી શ્રી ગૌર નિત્યાનંદેર્ દયા

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Gujarati) પરમ કોરુણ, પહૂ દુઇ જન, નિતાઇ ગૌરચંદ્ર સબ અવતાર-સાર શિરોમણિ, કેવલ આનંદ-કંદ ભજો ભજો ભાઇ, ચૈતન્ય નિતાઇ, સુદૃઢ બિશ્વાસ કોરિ’ વિષય છાડિયા, સે રસે મજિયા, મુખે બોલો હરિ હરિ દેખો ઓરે ભાઇ, ત્રિ-ભુવને નાઇ, એમોન દોયાલ દાતા, પશુ પાખી ઝુરે, પાષાણ વિદરે, શુનિ’ જાન્ર ગુણ ગાથા સંસારે મજિયા, રોહિલિ […]

ભજહુ રે મન

Bhajahū Re Mana (in Gujarati) ભજહુ રે મન શ્રી નંદ-નંદન અભય-ચરણારવિંદ રે દુર્લભ માનવ-જનમ સત્-સંગે તરોહો એ ભવ-સિંધુ રે શીત આતપ વાત વરિષણ એ દિન જામિની જાગિ રે બિફલે સેવિનુ કૃપણ દુરજન ચપલ સુખ-લબ લાગિ’રે એ ધન, યૌવન, પુત્ર, પરિજન ઇથે કિ આછે પરતીતિ રે કમલ-દલ-જલ, જીવન-ટલમલ ભજહુ હરિ-પદ નીતિ રે શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, વંદન […]

શ્રી દશાવતાર સ્તોત્ર

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Gujarati) પ્રલય પયોધિ-જલે ધૃતવાન્ અસિ વેદમ્ વિહિત વહિત્ર-ચરિત્રમ્ અખેદમ્ કેશવ ધૃત-મીન-શરીર, જય જગદીશ હરે ક્ષિતિર્ ઇહ વિપુલતરે તિષ્ઠતિ તવ પૃષ્ઠે ધરણિ- ધારણ-કિણ ચક્ર-ગરિષ્ઠે કેશવ ધૃત-કૂર્મ-શરીર જય જગદીશ હરે વસતિ દશન શિખરે ધરણી તવ લગ્ના શશિનિ કલંક કલેવ નિમગ્ના કેશવ ધૃત શૂકર રૂપ જય જગદીશ હરે તવ કર-કમલ-વરે નખમ્ અદ્ભુત શૃંગમ્ દલિત-હિરણ્યકશિપુ-તનુ-ભૃંગમ્ કેશવ […]

શ્રી રાધિકા સ્તવ

Śrī Rādhikā-stava (in Gujarati) રાધે જય જય માધવ-દયિતે ગોકુલ-તરુણી-મંડલ-મહિતે દામોદર-રતિ-વર્ધન-વેષે હરિ-નિષ્કુટ-વૃંદા-વિપિનેશે વૃષભાનુદધિ-નવ-શશિ-લેખે લલિતા-સખિ ગુણ-રમિત-વિશાખે કરુણાં કુરુ મયિ કરુણા-ભરિતે સનક સનાતન વર્ણિત ચરિતે ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

શ્રી દામોદરાષ્ટક

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Gujarati) નમામીશ્વરં સચ્ચિદાનંદ રૂપં લસત્-કુંડલં ગોકુલે ભ્રાજમાનં યશોદાભિયોલૂખલાદ્ધાવમાનં પરામૃષ્ટં અત્યંતતો દ્રુત્ય ગોપ્યા રુદંતં મુહુર્ નેત્ર-યુગ્મં મૃજંતં કરાંભોજ-યુગ્મેન સાતંક-નેત્રં મુહુઃ શ્વાસ-કંપ-ત્રિરેખાંક-કંઠ- સ્થિત-ગ્રૈવં દામોદરં ભક્તિબદ્ધમ્ ઇતીદૃક્ સ્વ-લીલાભીરાનંદ-કુંડે સ્વ-ઘોષં નિમજ્જંતં આખ્યાપયંતં તદીયેષિત-જ્ઞેષુ ભક્તૈર્જિતત્વં પુનઃ પ્રેમતસ્તં શતાવૃત્તિ વંદે વરં દેવ મોક્ષં ન મોક્ષાવધિં વા ન ચાન્યં વૃણે હં વરેશાદ્ અપીહ ઇદં તે વપુર્નાથ ગોપાલ-બાલં સદા મે […]

વાસંતી રાસ

Vāsantī-rāsa (in Gujarati) વૃંદાવન રમ્ય-સ્થાન, દિવ્ય-ચિન્તામણિ-ધામ, રતન-મંદિર મનોહર આવૃત કાલિંદી-નીરે, રાજ-હંસ કેલિ કોરે તાહે શોભે કનક-કમલ તાર મધ્યે હેમ-પીઠ, અષ્ટ-દલે વેષ્ટિત, અષ્ટ-દલે પ્રધાના નાયિકા તારમધ્યે રત્નાસને, બોસિ ‘ આછેન્ દુઇ-જને, શ્યામ-સંગે સુંદરી રાધિકા ઓ રૂપ-લાવણ્ય-રાશિ, અમિયા પોડિછે ખસિ ‘, હાસ્ય-પરિહાસ-સંભાષણે નરોત્તમ-દાસ કોય્, નિત્ય-લીલા સુખ-મોય્, સદાઇ સ્ફુરુક મોર મને ધ્વનિ શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર