પ્રેમ ધ્વની સ્તોત્ર

Prema-Dhvanī Prayers (in Gujarati)

 • જય ઓં વિષ્ણુ- પાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોત્તરશત શ્રી શ્રીમદ્ હિસ્ ડિવૈન્ ગ્રેસ્ એ.સિ ભક્તિવેદાંતસ્વામિ પ્રભુપાદ કી જય
 • ઇસ્કાન્-સંસ્થાપનાચાર્ય, સેવિયર્ આફ્ દ હોલ્ વઽલ્ડ્ જગદ્ ગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદ્ કી જય
 • જય ઓં વિષ્ણુ- પાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોત્તરશત શ્રી શ્રીમદ્ હિસ્ ડિવૈન્ ગ્રેસ્ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકૂર શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય
 • જય ઓં વિષ્ણુ- પાદ પરમહંસ નિત્ય-લીલા-પ્રવિષ્ટ હિસ્ ડિવૈન્ ગ્રેસ્ ગૌર કિશોર દાસ બાબાજિ મહારાજ કી જય
 • જય ઓં વિષ્ણુ- પાદ પરમહંસ નિત્ય-લીલા-પ્રવિષ્ટ હિસ્ ડિવૈન્ ગ્રેસ્ સચ્ચિદાનંદ ભક્તિવિનોદ ઠાકૂર કી જય
 • જય ઓં વિષ્ણુ- પાદ પરમહંસ નિત્ય-લીલા-પ્રવિષ્ટ હિસ્ ડિવૈન્ ગ્રેસ્ જગન્નાથ દાસ બાબાજિ મહારાજ કી જય
 • અનંત કોટિ વૈષ્ણવ-વૃંદ-કી જય
 • નામાચાર્ય શ્રીલ હરિદાસ ઠાકુર કી જય
 • પ્રેમ્ સે કહો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ કી જય
 • શ્રી શ્રી રાધાકૃષ્ણ, ગોપ-ગોપીનાથ, શ્યામકુંડ, રાધાકુંડ ગિરિ-ગોવર્ધન કી જય
 • મથુર વૃંદાવનધામ્ કી જય
 • નવદ્વીપ માયાપુર્ ધામ્ કી જય
 • જગન્નાથ પુરિ ધામ કી જય
 • ગંગામયી યમુનામયી કી જય
 • વૃંદ દેવિ તુળસી મહારાણિ કી જય
 • સમવેત ભક્તવૃંદ કી જય
 • હરિ-નામ સંકીર્તન મહા યજ્ઞ કી જય
 • નિતાઇ ગૌર પ્રેમાનંદે હરિ હરિ બોલ્
 • આલ્ ગ્લોરિસ્ ટુ દ અસ્સેંબલ્ડ્ દેવોટીસ્
 • આલ્ ગ્લોરિસ્ ટુ દ અસ્સેંબલ્ડ્ દેવોટીસ્
 • આલ્ ગ્લોરિસ્ ટુ દ અસ્સેંબલ્ડ્ દેવોટીસ્
 • આલ્ ગ્લોરિસ્ ટુ શ્રી ગુરુ અંડ્ શ્રી ગૌરાંગ
 • આલ્ ગ્લોરિસ્ ટુ શ્રીલ પ્રભુપાદ

ધ્વનિ

 1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

શ્રી બ્રહ્મ સંહિતા

Śrī Brahma-saṁhitā (in Gujarati)

ઈશ્વરઃ પરમઃ કૃષ્ણઃ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહઃ
અનાદિરાદિર્ગોવિંદઃ સર્વ કારણ કારણં

ચિંતામણિ-પ્રકર-સદ્મિસુ કલ્પવૃક્ષ-
લક્ષાવૃતેષુ સુરભિરભિપાલયંતં
લક્શ્મી-સહસ્ર-શત-સંભ્રમ-સેવ્યમાનં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં
બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં
કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

આલોલ-ચંદ્રક-લસદ્-વનમાલ્ય-વંશી
રત્નાંગદં પ્રણય -કેલિ-કલા-વિલાસં
શ્યામં ત્રિભંગ-લલિતં નિયત-પ્રકાશં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

અંગાનિ યસ્ય સકલેંદ્રિય- વૃત્તિ-મંતિ
પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરં જગંતિ
આનંદ ચિન્મય સદુજ્જ્વલ વિગ્રહસ્ય
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

અદ્વૈતં અચ્યુતં અનાદિં અનંત-રૂપં
આદ્યં પુરાણપુરુષં નવ-યૌવનંચ
વેદેષુ દુર્લભં અદુર્લભં આત્મ-ભક્તૌ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

પંથાસ્તુ કોટિ-શત-વત્સર-સંપ્રગમ્યો
વાયોરથાપિ મનસો મુનિ પુંગવાનાં
સો પ્યસ્તિ યત્-પ્રપદ-સીમ્નિ અવિચિંત્ય-તત્ત્વે
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

એકોsપ્યસૌ રચયિતું જગદ્-અંડ-કોટિં
યચ્છક્વિરસ્તિ જગદંડચયા યદંતઃ
અંડાંતરસ્થ પરમાણુ ચયાંતરસ્થં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યદ્-ભાવ-ભાવિત-ધિયો મનુજાસ્તથૈવ
સંપ્રાપ્ય રૂપ-મહિમાસન-યાન-ભૂષાઃ
સૂક્તૈઃયમેવ નિયમ પ્રથિતૈઃસ્તુવંતિ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

આનંદ-ચિન્મય-રસ-પ્રતિભાવિતાભિઃ
તાભિર્ય એવ નિજરૂપતયા કલાભિઃ
ગોલોક એવ નિવસતિ અખિલાત્મભૂતો
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

પ્રેમાંજન-ચ્છુરિત-ભક્તિ-વિલોચનેન
સંતઃ સદૈવ હૃદયેષુ વિલોકયંતિ
યં શ્યામસુંદરં અચિંત્ય-ગુણ-સ્વરૂપં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

રામાદિ મૂર્તિષુ કલ-નિયમેન તિષ્ઠુન્
નાનાવતારં અકરોદ્ભુવનેષુ કિંતુ
કૃષ્ણઃ સ્વયં સમભવત્ પરમઃ પુમાન્ યો
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યસ્ય પ્રભા પ્રભવતો જાગદંડ કોટિ
કોટિષ્વશેષ વસુધાદિ વિભૂતિ-ભિન્નં
તદ્બ્રહ્મ નિષ્કલં અનંતં અશેષ ભૂતં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

માયા હિ યસ્ય જગદંડ શતાનિ સૂતે
ત્રૈગુણ્ય-તદ્-વિષય-વેદ-વિતાયમાના
સત્ત્વાવલંબિ પરસત્ત્વં વિશુદ્ધસત્ત્વં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

આનંદ-ચિન્મય રસાત્મતયા મનઃસુ
યઃ પ્રાણિનાં પ્રતિફલન્ સ્મરતાં ઉપેત્ય
લીલાયિતેન ભુવનાનિ જયત્યજસ્રં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ગોલોક નામ્નિ નિજ-ધામ્નિ તલે ચ તસ્ય
દેવી-મહેશ-હરિ-ધામનુ તેષુ તેષુ
તે તે પ્રભાવ નિચયા વિહિતાશ્ચ યેન
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

સૃષ્ટિ-સ્થિતિ-પ્રલય-સાધન-શક્તિરેકા
છાયેવ યસ્ય ભુવનાનિ બિભર્તિ દુર્ગા
ઇચ્છનુરૂપં અપિ યસ્ય ચ ચેષ્ટતે સા
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ક્ષીરં યથા દધિ વિકાર-વિશેષ યોગાત્
સંજાયતે ન હિ તતઃ પૃથગસ્તિ હેતોઃ
યઃ શંભુતામપિ તથા સમુપૈતિ કાર્યાદ્
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

દીપાર્ચિરેવ હિ દશાંતરં અભ્યુપેત્ય
દીપાયતે વિવૃત-હેતુ-સમાન-ધર્મ
યસ્તાદૃગેવ હિ ચ વિષ્ણુતયા વિભાતિ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યઃ કારણાર્ણવ જલે ભજતિસ્મ યોગ-
નિદ્રાં અનંત-જગદ્-અંડ-સ-રોમ કૂપઃ
આધાર-શક્તિં અવલંબ્ય પરાં સ્વ-મૂર્તિં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યસ્યૈક-નિશ્વસિતકાલમથાવલંબ્ય
જીવંતિ લોમ-વિલજા જગદંડનાથાઃ
વિષ્ણુર્ મહાન્ સ ઇહ યસ્ય કલા-વિશેષો
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ભાસ્વાન્ યથાશ્મ-શકલેષુ નિજેષુ તેજઃ
સ્વીયં કિયત્ પ્રકટયત્યપિ તદ્વદત્ર
બ્રહ્માય એષ જગદંડ-વિધાન-કર્તા
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યત્-પાદ-પલ્લવ-યુગં વિનિધાય કુંભ
દ્વંદ્વે પ્રણામ-સમયે સ ગણાધિરાજઃ
વિઘ્નાન્ વિહંતં આલં અસ્ય જગત્-ત્રયસ્ય
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

અગ્નિર્ મહી ગગનં અંબુ મરુદ્ દિશશ્ચ
કાલસ્તથાત્મ મનસીતિ જગત્-ત્રમાણિ
યસ્માદ્ ભવંતિ વિભવંતિ વિશંતિ યં ચ
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યચ્છક્ષુરેષ સવિતા સકલ-ગ્રહાણાં
રાજા સમસ્ત સુરમૂર્તિરશેષ તેજાઃ
યસ્યાજ્ઞયા ભ્રમતિ સંભૃત-કાલ-ચક્રો
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

ધર્મો થ પાપ નીચયઃ શ્રુતયસ્ત પાંસિ
બ્રહ્માદિ-કીટ-પતગાવધયશ્ચ જીવઃ
યદ્ધત્ત-માત્ર-વિભવ-પ્રકટ-પ્રભાવા
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યસ્ત્વિંદ્રગોપં અથવેંદ્રં અહો સ્વકર્મ
બંધાનુરૂપ-ફલ-ભાજનમ્ આતનોતિ
કર્માણિ નિર્દહતિ કિંતુ ચ ભક્તિભાજાં
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

યં ક્રોધ-કામ-સહજ-પ્રણયાદિ ભીતિ-
વાત્સલ્ય-મોહ-ગુરુ-ગૌરવ-સેવ્ય-ભાવૈઃ
સંચિંત્ય તસ્ય સદૃશીં તનુમાપુરેતે
ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ

શ્રિયઃ કાંતાઃ કાંતઃ પરમ-પુરુષઃ કલ્પતરવો
દ્રુમા ભૂમિશ્ચિંતામણિ-ગણ-મયી તોયં અમૃતં
કથા ગાનં નાટ્યં ગમનં અપિ વંશી પ્રિય-સખી
ચિદાનંદં જ્યોતિઃ પરં અપિ તદાસ્વાદ્યમપિ ચ

સ યત્ર ક્ષીરાબ્ધિઃ સ્રવતિ સુરભિભ્યશ્ચ સુ મહાન્
નિમેષાર્ધાખ્યો વા વ્રજતિ ન હિ યત્રાપિ સમયઃ
ભજે શ્વેતદ્વીપં તં અહં ઇહ ગોલોકં ઇતિ યં
વિદંતસ્તે સંતઃ ક્ષિતિ-વિરલ-ચારાઃ કતિપયે

ધ્વનિ

 1. શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

કૃષ્ણ પાદાંબુજ પ્રાર્થન

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Gujarati)

કૃષ્ણ તબ પુણ્ય હબે ભાઇ
એ પુણ્ય કોરિબે જબે રાધારાણી ખુષી હબે
ધ્રુવ અતિ બોલિ તોમા તાઇ

શ્રી-સિદ્ધાંત સરસ્વતી શચી-સુત પ્રિય અતિ
કૃષ્ણ-સેવાય જાર તુલ નાઇ
સેઇ સે મોહાંત-ગુરુ જગતેર્ મધે ઉરુ
કૃષ્ણ-ભક્તિ દેય્ ઠાઇ ઠાઇ

તાર ઇચ્છા બલવાન્ પાશ્ચાત્યેતે ઠાન્ ઠાન્
હોય્ જાતે ગૌરાંગેર્ નામ્
પૃથ્વીતે નગરાદિ આસમુદ્ર નદ નદી
સકલેઇ લોય્ કૃષ્ણ નામ્

તાહલે આનંદ હોય્ તબે હોય્ દિગ્વિજય્
ચૈતાન્યેર્ કૃપા અતિશય્
માયા દુષ્ટ જત દુઃખી જગતે સબાઇ સુખી
વૈષ્ણવેર્ ઇચ્છા પૂર્ણ હોય્

સે કાર્જ જે કોરિબારે આજ્ઞા જદિ દિલો મોરે
યોગ્ય નહિ અતિ દીન હીન
તાઇ સે તોમાર કૃપા માગિતેછિ અનુરૂપા
આજિ તુમિ સબાર્ પ્રવીણ

તોમાર સે શક્તિ પેલે ગુરુ-સેબાય બસ્તુ મિલે
જીવન સાર્થક્ જદિ હોય્
સેઇ સે સેબા પાઇલે તાહલે સુખી હલે
તબ સંગ ભાગ્યતે મિલોય્

એવં જનં નિપતિતં પ્રભવાહિ – કૂપે
કામાભિકામમ્ અનુ યઃ પ્રપતન્ પ્રસંગાત્
કૃત્વાત્મસાત્ સુરર્ષિણા ભગવન્ ગૃહીતઃ
સો’હં કથં નુ વિસૃજે તવ ભૃત્ય-સેવામ્

તુમિ મોર્ ચિર સાથી ભુલિયા માયાર્ લાથિ
ખાઇયાછિ જન્મ-જન્માંતરે
આજિ પુનઃ એ સુયેગ યદિ હોય્ યોગાયોગ
તબે પારિ તુહે મિલિબારે

તોમાર મિલને ભાઇ આબાર્ સે સુખ પાઇ
ગોચારણે ઘુરિ દિન્ ભોર્
કત બને છુટાછુટિ બને ખાઇ લુટાપુટિ
સેઇ દિન્ કબે હબે મોર્

આજિ સે સુબિધાને તોમાર સ્મરણ ભેલો
બોડો આશા ડાકિલામ્ તાઇ
આમિ તોમાર નિત્ય-દાસ તાઇ કોરિ એત આશ
તુમિ બિના અન્ય ગતિ નાઇ

ધ્વનિ

 1. ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

શ્રી શ્રી શિક્ષાષ્ટક

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Gujarati)

ચેતો-દર્પણ-માર્જનં ભવ-મહા-દાવાગ્નિ-નિર્વાપણં
શ્રેયઃ-કૈરવ-ચંદ્રિકા-વિતરણં વિદ્યા-વધૂ-જીવનમ્
આનંદાંબુધિ-વર્ધનં પ્રતિ-પદં પૂર્ણામૃતાસ્વાદનં
સર્વાત્મ-સ્નપનં પરં વિજયતે શ્રી-કૃષ્ણ-સંકીર્તનમ્

નામ્નામ્ અકારિ બહુધા નિજ-સર્વ-શક્તિઃ
તત્રાર્પિતા નિયમિતઃ સ્મરણેન કાલઃ
એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન્ મમાપિ
દુર્દૈવં ઈદૃશમ્ ઇહાજનિ નાનુરાગઃ

તૃણાદ્ અપિ સુનીચેન તરોર્ અપિ સહિષ્ણુના
અમાનિના માનદેન કીર્તનીયઃ સદા હરિઃ

ન ધનં ન જનં ન સુંદરીં કવિતાં વા જગદ્-ઈશ કામયે
મમ જમ્મનિ જન્મ નીશ્વરે ભવતાદ્ ભક્તિર્ અહૈતુકી ત્વયિ

આયિ નન્દ-તનુજ કિંકરં પતિતં માં વિષમે ભાવાંબુધૌ
કૃપયા તવ પાદ-પંકજ-સ્થિત-ધૂલી-સદૃશં વિચિંતય

નયનં ગલદ્-અશ્રુ-ધારયા વદનં ગદ્ગદ- રુદ્ધયાગિરા
પુલકૈર્ નિચિતં વપુઃ કદા તવ નામ-ગ્રહણે ભવિષ્યતિ

યુગાયિતં નિમેષેણ ચક્ષુષા પ્રાવૃષાયિતમ્
શૂન્યાયિતં જગત્ સર્વં ગોવિંદ-વિરાહેણ મે

આશ્લીષ્ય વા પાદ-રતાં પિનષ્ટુ મામ્ આદર્શનાન્ મર્મ-હતાં કરોતુ વા
યથા તથા વા વિદધાતુ લંપટો મત્-પ્રાણ-નાથસ્તુ સ એવ નાપરઃ

ધ્વનિ

 1. શ્રી વિદ્યાભૂષણ

શ્રી શ્રી ષડ્ ગોસ્વામિ અષ્ટક

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Gujarati)

કૃષ્ણોત્કીર્તન- ગાન-નર્તન-પરૌ પ્રેમામૃતામ્ભો-નિધી
ધીરાધીર-જન-પ્રિયૌ પ્રિય-કરૌ નિર્મત્સરૌ પૂજિતૌ
શ્રી-ચૈતન્ય-કૃપા-ભરૌ ભુવિ ભુવો ભારાવહંતારકૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

નાના-શાસ્ત્ર-વિચારણૈક-નિપુણૌ સદ્-ધર્મ સંસ્થાપકૌ
લોકાનાં હિત-કારિણૌ ત્રિ-ભુવને માન્યૌ શરણ્યાકરૌ
રાધા-કૃષ્ણ-પદારવિંદ-ભજનાનંદેન મત્તાલિકૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

શ્રી-ગૌરાંગ-ગુણાનુવર્ણન-વિધૌ શ્રદ્ધા-સમૃદ્ધિ અન્વિતૌ
પાપોત્તાપ- નિકૃંતનૌ તનુ-ભૃતાં ગોવિંદ-ગાનામૃતૈઃ
આનંદામ્બુધિ-વર્ધનૈક-નિપુણૌ કૈવલ્ય-નિસ્તારકૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

ત્યક્ત્વા તૂર્ણમ્ અશેષ -મંડલ-પતિ-શ્રેણેં સદા તુચ્છ-વત્
ભૂત્વા દીન ગણેશકૌ કરુણયા કૌપીન-કન્થાશ્રિતૌ
ગોપી-ભાવ-રસામૃતાબ્ધિ-લહરી-કલ્લોલ-મગ્નૌ મુહુર્
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

કૂજત્-કોકિલ-હંસ-સારસ-ગણાકીર્ણે મયૂરાકુલે
નાના-રત્ન-નિબદ્ધ-મૂલ-વિટપ-શ્રી-યુક્ત-વૃંદાવને
રાધા-કૃષ્ણમ્ અહર્-નિશં પ્રભજતૌ જીવાર્થદૌ યૌ મુદા
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

સાંખ્યા-પૂર્વક-નામ-ગાન- નતિભિઃ કાલાવસાની-કૃતૌ
નિદ્રાહાર-વિહારકાદિ-વિજિતૌ ચાત્યંત-દીનૌ ચ યૌ
રાધા-કૃષ્ણ-ગુણ, સ્મૃતેર્ મધુરિમાનંદેન સમ્મોહિતૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

રાધા-કુંડ-તટે કલિંદ-તનયા-તીરે ચ વંશીવટે
પ્રેમોન્માદ-વશાદ્ અશેષ-દશયા ગ્રસ્તૌ પ્રમત્તૌ સદા
ગાયંતૌ ચ કદા હરેર્ ગુણ-વરં ભાવાભિભૂતૌ મુદા
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

હે રાધે વ્રજદેવિકે ચ લલિતે હે નંદ સૂનો કુતઃ
શ્રી ગોવર્ધન કલ્પ પાદપતલે કાલિંદી-વને કુતઃ
ઘોષંતાવિતિ સર્વતો વ્રજપુરે ખેદૈર્ મહા વિહ્વલૌ
વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ

ધ્વનિ

 1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

શ્રી વ્રજધામ મહિમામૃત

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Gujarati)

જય રાધે, જય કૃષ્ણ, જય વૃંદાવન્
શ્રી ગોવિંદ, ગોપિનાથ, મદન મોહન્

શ્યામકુંડ, રાધાકુંડ, ગિરિ-ગોવર્ધન્
કાલિંદી જમુના જય, જય મહાવન્

કેશી ઘાટ, બંશી-બટ, દ્વાદશ કાનન્
જાહા સબ લીલા કોઇલો શ્રી નંદ-નંદન્

શ્રી-નંદ-યશોદા જય, જય ગોપાગણ્
શ્રી દામાદિ જય, જય ધેનુ-વત્સ-ગણ્

જય વૃષભાનુ, જય કીર્તિદા સુંદરી
જય પૌર્ણમાસી, જય અભીર-નાગરી

જય જય ગોપીશ્વર, વૃંદાવન માઝ
જય જય કૃષ્ણ –સખા, બટુ દ્વિજ-રાજ

જય રામ-ઘાટ જય રોહિણી-નંદન્
જય જય વૃંદાવન-વાસી જત જન્

જય દ્વિજ-પત્ની, જય નાગકન્યાગણ્
ભક્તિતે જાહારા પાઇલો ગોવિંદ-ચરણ્

શ્રી રાસ-મંડલ જય, જય રાધા-શ્યામ્
જય જય રાસલીલા સર્વ-મનોરામ્

જય જયોજ્જ્વલ-રસ-સર્વ-રસ-સાર્
પરકીયા ભાવે જાહા બ્રજેતે પ્રચાર્

શ્રી જાહ્નવા -પાદ-પદ્મ કોરિયા સ્મરણ્
દીન કૃષ્ણ-દાસ કોહે નામ-સંકીર્તન્

ધ્વનિ

 1. શ્રીલ પ્રભુપાદ

 

દૈન્ય ઓ પ્રપત્તિ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Gujarati)

હરિ હે દોયાલ મોર જય રાધા-નાથ્
બારો બારો એઇ-બારો લોહો નિજ સાથ્

બહુ જોનિ, ભ્રમિ’ નાથ! લોઇનુ શરણ્
નિજ-ગુણે કૃપા કોરો’ અધમ-તારણ્

જગત-કારણ તુમિ જગત-જીવન્
તોમા છાડા કાર નહિ હે રાધા-રમણ્

ભુવન-મંગલ તુમિ ભુવનેર પતિ
તુમિ ઉપેખિલે નાથ, કિ હોઇબે ગતિ

ભાવિયા દેખિનુ એઇ જગત- માઝારે
તોમા બિના કેહો નાહિ એ દાસે ઉદ્દારે

ધ્વનિ

 1. શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર