श्री पंच-तत्व मंत्र

Śrī Pañca-tattva mantra (In Hindi) (जय) श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद ध्वनि श्रील प्रभुपाद

श्रील प्रभुपाद प्रणति

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Hindi) नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतस्वामिन् इति नामिने । नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेश तारिणे ।। ध्वनि श्री स्तोक कृष्ण दास … Continue reading श्रील प्रभुपाद प्रणति