ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Tamil) நமாமீஷ்வரம் ஸ்ச்சிதானந்த ரூபம் லஸத் குண்டலம் கோகுலே ப்ராஜமானம் யஷோதாபி-யோலூகலாத் தாவமானம் பராம்ருஷ்டம் அத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா ருதந்தம் முஹுர் நேத்ர யுக்மம் ம்ருஜந்தம் கராம்போஜ யுக்மேன ஸாதங்க நேத்ரம் முஹுஹ் ஷ்வாச கம்ப த்ரி … Continue reading ஸ்ரீ தாமோதராஷ்டகம்

ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ பிரார்த்தனை

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Tamil) தவ கர கமலவரே நகம் அத்புத ஷ்ருங்கம் தலித ஹிரண்யகஷிபு தனு ப்ருங்கம் கேஷவ த்ருத நரஹரி ரூப ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஒலி திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ

ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ ப்ரணாம

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Tamil) நமஸ்தே நரஸிம்ஹாயா ப்ரஹ்லாதாஹ்லாத தாயினே ஹிரண்யகஷிபோர் வக்ஷ: ஷில டங்கா நகாலயே இதோ நரஸிம்ஹ பரதோ நரஸிம்ஹ யாதோ யதோ யாமி ததோ நரஸிம்ஹ பஹிர் நரஸிம்ஹ ஹ்ருதயே நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹம் ஆதிம் ஷரணம் … Continue reading ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ ப்ரணாம

ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவாஷ்டக

Śrī Śrī Gurv-aṣṭakam (in Tamil) ஸம்ஸார தாவானலலீட லோக த்ராணாய காருண்ய கனாகனத்வம் ப்ராப்தஸ்ய கல்யாண குணார்ணவஸ்ய வந்தே குரோ: ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் மஹா ப்ரபோ கீர்த்தன ந்ருத்ய கீத வாதித்ர மாத்யன் மனஸோ ரஸேனா ரோமஞ்ச கம்பாஷ்ருதரங்க பாஜோ … Continue reading ஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவாஷ்டக

ஸ்ரீ ராதா பிரணாம

Śrī Rādhā praṇāma (in Tamil) தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே வ்ருந்தாவனேஷ்வரீ விருஷபானு ஸுதே தேவீ ப்ரணமாமி ஹரி ப்ரியே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ப்ரயோஜனாதிதேவ பிரணாம

Prayojanādhideva praṇāma (in Tamil) ஸ்ரீமான் ராஸ ரஸாரம்பீ வம்ஷீ வட தட ஸ்தித: கர்ஷன் வேணு ஸ்வனைர் கொபீர் கோபீநாத: ஸ்ரீயேஸ்துந: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

அபிதேயாதிதேவ பிரணாம

Abhidheyādhideva praṇāma (in Tamil) திவ்யத் விருந்தாரண்ய கல்ப த்ருமாத: ஸ்ரீமத் ரத்நாகார ஸிம்ஹாஸனஸ்தௌ ஸ்ரீமத் ராதா ஸ்ரீல கோவிந்த தேவௌ ப்ரேஷ்டாலீபி: ஸேவ்யமானௌ ஸ்மராமி ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸம்பந்தாதிதேவ பிரணாம

Sambandhādhideva praṇāma (in Tamil) ஜயதாம் ஸுரதௌ பந்கோர் மம மந்ஂத மதேர் கதீ மத்ஸர்வஸ்வ பதாம்போஜௌ ராதா மதன மோஹனௌ ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரணாம

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Tamil) ஹே கிருஷ்ண கருணா ஸிந்தோ தீன பந்தோ ஜகத் பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ பஞ்சதத்வ பிரணாம

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Tamil) பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்தி ஷக்திகம் ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ கௌராங்க பிரணாம

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Tamil) நமோ மஹா வதாந்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்நே கௌர த்விஷே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரணாம

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Tamil) வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ்ச கிருபா ஸின்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல ஜகன்னாத பிரணதி

Śrī Jagannātha praṇāma (in Tamil) கௌராவிர்பாவ பூமேஸ்த்வம் நிர்தேஷ்டா ஸஜ்ஜனப்ரிய: வைஷ்ணவ சார்வபௌம ஸ்ரீ ஜகன்னாதாய தே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல பக்திவிநோத பிரணதி

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Tamil) நமோ பக்திவிநோதாய ஸச்சிதானந்த நாமினே கௌர ஷக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுக வராய தே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல கௌர கிஷோர பிரணதி

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Tamil) நமோ கௌர கிஷோராய ஸாக்ஷாத் வைராக்ய மூர்தயே விப்ரலம்ப ரஸாம்போதே பாதாம்புஜாய தே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணதி

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇāma (in Tamil) நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி ஸித்தாந்த சரஸ்வதி இதி நாமினே ஸ்ரீ வார்ஷபாநவீ தேவீ தயிதாய கிருபாப்தயெ கிருஷ்ண ஸம்பந்த விஞான தாயினே பிரபவே நம: … Continue reading ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணதி

மங்கலாசரண

Maṅgalācaraṇa (in Tamil) வந்தே ஹம் ஸ்ரீகுரோ: ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம்ஷ்ச ஸ்ரீ ரூபம் ஸாக்ர்ஜாதம் ஸஹ கண ரகுநாதானஂஂவிதம் தம் ஸ ஜீவம் ஸாத்வைதம் ஸாவதூதம் பரிஜன ஸஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ … Continue reading மங்கலாசரண

ஸ்ரீ ரூப பிரணாம

Śrī Rūpa praṇāma (in Tamil) ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம்ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ குரு பிரணாம

Śrī Guru praṇāma  ஓம் அஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாந்ஜன ஷலாகயா சக்ஷுர் உந்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம: ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஹரே கிருஷ்ண மஹா மந்திரம்

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Tamil) ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராமா ராமா ஹரே ஹரே ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீ பஞ்ச தத்வ மந்திரம்

Śrī Pañca-tattva mantra (in Tamil) (ஜய) ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாஸாதி கௌர பக்த விருந்த ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ஸ்ரீலா பிரபுபாத பிரணதி

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in English) நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த ஸ்வாமின் இதி நாமினே நம்ஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌர வாணி பிரசாரிணே நிர்விசெஷ சூன்னியவாதி பாஸ்சாத்திய தேஷ தாரிணே ஒலி திரு ஸ்தோக … Continue reading ஸ்ரீலா பிரபுபாத பிரணதி