कृष्ण पादांबुज प्रार्थन

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Hindi) कृष्ण तब पुण्य हबॆ भाइ ए पुण्य कोरिबे जबे राधाराणी खुषी हबे ध्रुव अति बोलि तोमा ताइ श्री-सिद्धांत सरस्वती शची-सुत प्रिय अति कृष्ण-सेवाय जार तुल नाइ सेइ से मॊहांत-गुरु जगतेर् मधे उरु कृष्ण-भक्ति देय् ठाइ ठाइ तार इच्छा बलवान् पाश्चात्येते ठान् ठान् होय् जाते गौरांगेर् नाम् […]