श्री श्री गुर्वष्टक

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Hindi) संसार-दावानल-लीढ-लोक त्राणाय कारुण्य-घनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण-गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं महाप्रभोः कीर्तन-नृत्य-गीत वादित्र-माद्यन्-मनसो रसेन रोमान्च-कंपाश्रु-तरंग-भाजो वंदे गुरोः श्री चरणारविंदं श्री विग्रहाराधन नित्य नाना शृंगार-तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य … Continue reading श्री श्री गुर्वष्टक