श्रील गौरकिशोर प्रणति

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Hindi) नमो गौर-किशोराय साक्षाद्वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ-रसांबोधे पादांबुजाय ते नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद