श्री गौरांग प्रणाम

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Hindi) नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद