नारद मुनि बाजाय वीणा

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Hindi) नारद मुनि, बाजाय वीणा ‘राधिका-रमण’ – नामे नाम अमनि, उदित होय भकत – गीत – सामे अमिय-धारा, बरिषे घन श्रवण-युगले गिया भकत-जन, सघने नाचे भोरिया आपन हिया माधुरी-पूर, असबो पशि’ माताय जगत-जने केहो वा कांदे, केहो वा नाचे केहो माते मने मने पंच-वदन, नारदे धोरि’ प्रेमेर सघन रोल् कमलासन, […]