वासंती रास

Vāsantī-rāsa (in Telugu) वृंदावन रम्य-स्थान, दिव्य-चिन्तामणि-धाम, रतन-मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी-नीरे, राज-हंस केलि कोरॆ ताहे शोभे कनक-कमल तार मध्ये हेम-पीठ, अष्ट-दले वेष्टित, अष्ट-दले प्रधाना नायिका तारमध्ये रत्नासने, बोसि ‘ आछॆन् दुइ-जने, श्याम-संगे सुंदरी राधिका ओ रूप-लावण्य-राशि, अमिया पोडिछे खसि ‘, हास्य-परिहास-संभाषणे नरोत्तम-दास कोय्, नित्य-लीला सुख-मोय्, सदाइ स्फुरुक मोर मने ध्वनि श्री अमलात्म दास तथा भक्त वृन्द- इस्कॉन बैंगलोर