श्रील जगन्नाथ प्रणति

Śrī Jagannātha praṇati गौराविर्भाव-भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव-सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद