श्री कृष्ण प्रणाम

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Hindi) हे कृष्ण करुणा-सिंधो दीन-बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका-कांत राधा-कांत नमोऽस्तुते ध्वनि श्रील प्रभुपाद