श्री नरसिंह प्रणाम

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Hindi) नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाह्लाद-दायिने हिरण्यकशिपोर्वक्शः शिला-टंक-नखालये इतो नृसिंहः परतो नृसिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंहः बहिर् नृसिंहो हृदये नृसिंहो नृसिंहं आदिं शरणं प्रपद्ये ध्वनि श्री स्तोक … Continue reading श्री नरसिंह प्रणाम