श्री गुरु प्रणाम

Śrī Guru praṇāma (in Hindi) ॐ अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद