Sri Tulasi Pranama (in Assamese)

শ্রী তুলসী প্রণাম বৃণ্দায় তুলসী দেৱ্যায় প্ৰিয়ায় কেশৱস্য চ । বিষ্ণু-ভক্তি প্রদে দেবি সত্যৱত্যৈ নমো নমঃ॥ অডিও শ্রী তুলসী প্রণাম ইসকন বেঙ্গালুরু ভক্তৰ্ দ্বারা