ଗୌର ଆରତି

Gaura-ārati (in Odiya) (କିବ)ଜଯ ଜଯ ଗୋରାଚାଂଦେର୍ ଆରତି କୋ ଶୋଭା ଜାହ୍ନଵୀ-ତଟ-ଵନେ ଜଗ-ମନ-ଲୋଭା ଦଖିଣେ ନୀତାଇଚାଂଦ୍, ବାମେ ଗଦାଧର ନିକଟେ ଅଦ୍ଵୈତ, ଶ୍ରୀନିଵାସ ଛତ୍ରଧର ବୋସିଯାଛେ ଗୋରାଚାଂଦ ରତ୍ନ-ସିଂହାସନେ ଆରତି କୋରେନ୍ ବ୍ରହ୍ମା-ଆଦି ଦେଵ-ଗଣେ ନରହରି-ଆଦି କୋରି ‘ ଚାମର … Continue reading ଗୌର ଆରତି