ମାନସ ଦେହ ଗେହ

Mānasa Deha Geha (in Odiya) ମାନସ, ଦେହୋ, ଗେହୋ, ଜୋ କିଛୁ ମୋର୍ ଅର୍ପିଲୁ ତୁଵା ପଦେ, ନନ୍ଦ-କିଶୋର୍ ସଂପୁଦେ ଵିପଦେ, ଜୀଵନେ-ମରଣେ ଦାଯ୍ ମମ ଗେଲା, ତୁଵା ଓ-ପଦ ବରଣେ ମାରୋବି ରାଖୋବି-ଜୋ ଇଚ୍ଛା ତୋହାରା ନିତ୍ଯ-ଦାସ ପ୍ରତି … Continue reading ମାନସ ଦେହ ଗେହ