ମାନସ ଦେହ ଗେହ

Mānasa Deha Geha (in Odiya) ମାନସ, ଦେହୋ, ଗେହୋ, ଜୋ କିଛୁ ମୋର୍ ଅର୍ପିଲୁ ତୁଵା ପଦେ, ନନ୍ଦ-କିଶୋର୍ ସଂପୁଦେ ଵିପଦେ, ଜୀଵନେ-ମରଣେ ଦାଯ୍ ମମ ଗେଲା, ତୁଵା ଓ-ପଦ ବରଣେ ମାରୋବି ରାଖୋବି-ଜୋ ଇଚ୍ଛା ତୋହାରା ନିତ୍ଯ-ଦାସ ପ୍ରତି ତୁଵା ଅଧିକାରା ଜନ୍ମାଓବି ମୋଏ ଇଚ୍ଛାଜଦି ତୋର୍ ଭକ୍ତ-ଗୃହେ ଜନି ଜନ୍ମ ହଉ ମୋର୍ କୀଟ-ଜନ୍ମ ହଉ ଜଥା ତୁଵା ଦାସ୍ ବହିର୍-ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମ-ଜନ୍ମେ ନାହି ଆଶ୍ ଭକ୍ତି-ମୁକ୍ତି-ସ୍ପୃହା ଵିହୀନ ଜେ ଭକ୍ତ ଲବୈତେ […]