ଶ୍ରୀ ରୂପ ପ୍ରଣାମ

Śrī Rūpa praṇāma (in Odiya) ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ଯ ମନୋଭୀଷ୍ଟଂ ସ୍ଥାପିତଂ ଯେନ ଭୂତଲେ ସ୍ଵଯଂ ରୂପଃ କଦା ମହ୍ଯଂ ଦଦାତି ସ୍ଵପଦାଂତିକଂ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ