ଶ୍ରୀ ତୁଲସୀ କୀର୍ତନ

Śrī Tulasī-kīrtana (in Odiya) ତୁଲସୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଯସୀ ନମୋ ନମଃ ରାଧା-କୃଷ୍ଣ-ସେଵା ପାବୋ ଏଇ ଅଭିଲାଷୀ ଯେ ତୋମାର ଶରଣ ଲୋଯ୍, ତାର ଵାଂଛା ପୂର୍ଣ ହୋଯ୍ କୃପା କୋରି କୋରୋ ତାରେ ବୃଂଦାଵନ-ଵାସୀ ମୋର୍ ଏ ଅଭିଲାଷ୍, ଵିଲାସ୍ … Continue reading ଶ୍ରୀ ତୁଲସୀ କୀର୍ତନ