ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମଂତ୍ର

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Odiya) ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ