ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ பிரார்த்தனை

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Tamil) தவ கர கமலவரே நகம் அத்புத ஷ்ருங்கம் தலித ஹிரண்யகஷிபு தனு ப்ருங்கம் கேஷவ த்ருத நரஹரி ரூப ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஒலி திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ