ஶ்ரீ நரஸிம்ஹ ப்ரணாம

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Tamil) நமஸ்தே நரஸிம்ஹாயா ப்ரஹ்லாதாஹ்லாத தாயினே ஹிரண்யகஷிபோர் வக்ஷ: ஷில டங்கா நகாலயே இதோ நரஸிம்ஹ பரதோ நரஸிம்ஹ யாதோ யதோ யாமி ததோ நரஸிம்ஹ பஹிர் நரஸிம்ஹ ஹ்ருதயே நரஸிம்ஹ நரஸிம்ஹம் ஆதிம் ஷரணம் ப்ரபத்யே ஒலி திரு ஸ்தோக கிருஷ்ண தாஸ மற்றும் பக்தர்கள் – இஸ்கான் பெங்களூரூ