నామ-సంకీర్తన

Nāma-saṅkīrtana (in Telugu) హరి హరయే నమః కృష్ణ యాదవాయ నమః యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః గోపాల గోవింద రామ శ్రీ మధుసూదన గిరిధారీ గోపీనాథ మదన-మోహన శ్రీ చైతన్య-నిత్యానంద-శ్రీ అద్వైత-సీతా హరి గురు వైష్ణవ భాగవత గీతా శ్రీ-రూప … Continue reading నామ-సంకీర్తన