విభావరీ శేష

Vibhāvarī Śeṣa (in Telugu) విభావరీ శేష ఆలోక-ప్రవేశ, నిద్రాచాడి’ ఉఠో జీవ బోలో హరి హరి, ముకుంద మురారి, రామ కృష్ణ హయగ్రీవ నృసింహ వామన, శ్రీ మధుసూధన, బ్రజేంద్ర నందన శ్యామ పూతనా-ఘాతన కైటభ-శాతన జయ దాశరథి-రామ యశోదా … Continue reading విభావరీ శేష