ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ

Nāma-saṅkīrtana (in Kannada) ಹರಿ ಹರಯೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಾಯ ನಮಃ ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಗೋಪಾಲ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಗಿರಿಧಾರೀ ಗೋಪೀನಾಥ ಮದನ-ಮೋಹನ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ-ನಿತ್ಯಾನಂದ-ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ-ಸೀತಾ ಹರಿ ಗುರು ವೈಷ್ಣವ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಶ್ರೀ-ರೂಪ … Continue reading ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ