ଗୋପୀନାଥ

Gopīnātha (in Odiya) ଭାଗ-1 ଗୋପିନାଥ୍, ମମ ନିଵେଦନ ଶୁନୋ ଵିଷଯୀ ଦୁର୍ଜନ, ସଦା କାମ-ରତ, କିଛୁ ନାହି ମୋର ଗୁଣ ଗୋପୀନାଥ୍, ଆମାର ଭରସା ତୁମି ତୋମାର ଚରଣେ, ଲୋଇନୁ ଶରଣ, ତୋମାର କିଂକୋର ଆମି ଗୋପୀନାଥ୍, କେମୋନେ ଶୋଧିବେ ମୋରେ ନା ଜାନି ଭକତି, କର୍ମେ ଜଡ-ମତି, ପୋଡେଛି ସଂସାର-ଘୋରେ ଗୋପୀନାଥ୍, ସକଲି ତୋମାର ମାଯା ନାହି ମମ ବଲ, ଜ୍ଞାନ ସୁନିର୍ମଲ, ସ୍ଵାଧୀନ ନହେ ଏ କାଯା ଗୋପୀନାଥ୍, ନିଯତ ଚରଣେ ସ୍ଥାନ […]

গোপীনাথ

Gopīnātha (in Bengali) ভাগ-1 গোপিনাথ্, মম নিবেদন শুনো বিষযী দুর্জন, সদা কাম-রত, কিছু নাহি মোর গুণ গোপীনাথ্, আমার ভরসা তুমি তোমার চরণে, লোইনু শরণ, তোমার কিংকোর আমি গোপীনাথ্, কেমোনে শোধিবে মোরে না জানি ভকতি, কর্মে জড-মতি, পোডেছি সংসার-ঘোরে গোপীনাথ্, সকলি তোমার মাযা নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্মল, স্বাধীন নহে এ কাযা গোপীনাথ্, নিযত চরণে স্থান […]

ગોપીનાથ

Gopīnātha (in Gujarati) ભાગ-1 ગોપિનાથ્, મમ નિવેદન શુનો વિષયી દુર્જન, સદા કામ-રત, કિછુ નાહિ મોર ગુણ ગોપીનાથ્, આમાર ભરસા તુમિ તોમાર ચરણે, લોઇનુ શરણ, તોમાર કિંકોર આમિ ગોપીનાથ્, કેમોને શોધિબે મોરે ના જાનિ ભકતિ, કર્મે જડ-મતિ, પોડેછિ સંસાર-ઘોરે ગોપીનાથ્, સકલિ તોમાર માયા નાહિ મમ બલ, જ્ઞાન સુનિર્મલ, સ્વાધીન નહે એ કાયા ગોપીનાથ્, નિયત ચરણે સ્થાન […]

गोपीनाथ

Gopīnātha (in Hindi) भाग-1 गोपिनाथ्, मम निवेदन शुनो विषयी दुर्जन, सदा काम-रत, किछु नाहि मोर गुण गोपीनाथ्, आमार भरसा तुमि तोमार चरणे, लोइनु शरण, तोमार किंकॊर आमि गोपीनाथ्, कॆमोने शोधिबे मोरे ना जानि भकति, कर्मे जड-मति, पोडेछि संसार-घोरे गोपीनाथ्, सकलि तोमार माया नाहि मम बल, ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे ए काया गोपीनाथ्, नियत चरणे स्थान […]

గోపీనాథ

Gopīnātha (in Telugu) భాగ-1 గోపినాథ్, మమ నివేదన శునో విషయీ దుర్జన, సదా కామ-రత, కిఛు నాహి మోర గుణ గోపీనాథ్, ఆమార భరసా తుమి తోమార చరణే, లోఇను శరణ, తోమార కింకొర ఆమి గోపీనాథ్, కెమోనే శోధిబే మోరే నా జాని భకతి, కర్మే జడ-మతి, పోడేఛి సంసార-ఘోరే గోపీనాథ్, సకలి తోమార మాయా నాహి మమ బల, జ్ఞాన సునిర్మల, స్వాధీన నహే ఏ కాయా గోపీనాథ్, నియత చరణే స్థాన […]

ಗೋಪೀನಾಥ

Gopīnātha (in Kannada) ಭಾಗ-1 ಗೋಪಿನಾಥ್, ಮಮ ನಿವೇದನ ಶುನೋ ವಿಷಯೀ ದುರ್ಜನ, ಸದಾ ಕಾಮ-ರತ, ಕಿಛು ನಾಹಿ ಮೋರ ಗುಣ ಗೋಪೀನಾಥ್, ಆಮಾರ ಭರಸಾ ತುಮಿ ತೋಮಾರ ಚರಣೇ, ಲೋಇನು ಶರಣ, ತೋಮಾರ ಕಿಂಕೊರ ಆಮಿ ಗೋಪೀನಾಥ್, ಕೆಮೋನೇ ಶೋಧಿಬೇ ಮೋರೇ ನಾ ಜಾನಿ ಭಕತಿ, ಕರ್ಮೇ ಜಡ-ಮತಿ, ಪೋಡೇಛಿ ಸಂಸಾರ-ಘೋರೇ ಗೋಪೀನಾಥ್, ಸಕಲಿ ತೋಮಾರ ಮಾಯಾ ನಾಹಿ ಮಮ ಬಲ, ಜ್ಞಾನ ಸುನಿರ್ಮಲ, ಸ್ವಾಧೀನ ನಹೇ ಏ ಕಾಯಾ ಗೋಪೀನಾಥ್, ನಿಯತ ಚರಣೇ ಸ್ಥಾನ […]

Gopīnātha (in English)

Gopīnātha Part I gopīnāth, mama nivedana śuno viṣayī durjana, sadā kāma-rata, kichu nāhi mora guṇa gopīnāth, āmāra bharasā tumi tomāra caraṇe, loinu śaraṇa, tomāra kiṅkora āmi gopīnāth, kemone śodhibe more nā jāni bhakati, karme jaḍa-mati, porechi soṁsāra-ghore gopīnāth, sakali tomāra māyā nāhi mama bala, jñāna sunirmala, swādīna nahe e kāyā gopīnāth, niyata caraṇe sthāna māge […]