શ્રી જગન્નાથાષ્ટક

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Gujarati) કદાચિત્ કાલિંદી-તટ-વિપિન-સંગીતક-રવો મુદાભીરી-નારી-વદન-કમલાસ્વાદ-મધુપઃ રમા-શંભુ-બ્રહ્મામર-પતિ-ગણેશાર્ચિત-પદો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ મે ભુજે સવ્યે વેણું શિરસિ શિખિ-પુચ્છં કટિ-તટે દુકૂલં નેત્રાંતે સહચર-કટાક્ષં વિદધતે સદા શ્રીમદ્-વૃંદાવન-વસતિ-લીલા પરિચયો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ મે મહાંભોધેસ્તીરે કનક-રુચિરે નીલ-શિખરે વસન્ પ્રાસાદાંતઃ સહજ-બલભદ્રેણ બલિના સુભદ્રા-મધ્ય-સ્થઃ સકલ-સુર-સેવાવસર-દો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ મે કૃપા-પારાવારઃ સજલ-જલદ-શ્રેણિ-રુચિરો રમા-વાણી-રામઃ સ્ફુરદ્-અમલ-પંકેરુહ-મુખઃ સુરેંદ્રૈરારાધ્યઃ શ્રુત-ગુણ-શિખા ગીત-ચરિતો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ […]

શ્રી વિગ્રહ માટે આદર

Greeting the deities (in Gujarati) ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ અંગાનિ યસ્ય સકલેંદ્રિય- વૃત્તિ-મંતિ પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરં જગંતિ આનંદ ચિન્મય સદુજ્જ્વલ વિગ્રહસ્ય ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ ધ્વનિ ગાયિકા- યમુન માતાજિ , સંગીત નિર્દેશક – જાર્જ્ હારિસન્

ગોરા પહુન્

Gaurā Pahū (in Gujarati) ગોરા પહુન્ ના ભજિયા મૈનુ પ્રેમ-રતન-ધન હેલાય હારાઇનુ અધને જતન કોરિ ધન તેયાગિનુ આપન કરમ-દોષે આપનિ ડુબિનુ સત્સંગ છાડિ ‘ કૈનુ અસતે વિલાસ્ તે-કારણે લાગિલો જે કર્મ-બંધ-ફાન્સ્ વિષય-વિષય-વિષ સતત ખાઇનુ ગૌર-કીર્તન-રસે મગન ના હૈનુ કેનો વા આછયે પ્રાણ કિ સુખ પાઇયા નરોત્તમ્ દાસ્ કેનો ના ગેલો મરિયા ધ્વનિ શ્રી અમલાત્મ દાસ […]

આમાર જીવન

Āmāra Jīvan (inGujarati) આમાર જીવન, સદા પાપે રત, નાહિકો પુણ્યેર લેષ પરેરે ઉદ્વેગ, દિયાછિ યે કોતો, દિયાછિ જીવેરે ક્લેશ નિજસુખ લાગિ’, પાપે નાહિ ડોરિ, દયા-હીન સ્વાર્થ-પરો પર-સુખે દુઃખી, સદા મિથ્યાભાષી, પર-દુઃખ સુખ-કરો આશેષ કામના, હૃદિ માઝે મોર, ક્રોધી, દંભ-પરાયણ મદ-મત્ત સદા, વિષયે મોહિત, હિંસા-ગર્વ વિભૂષણ નિદ્રાલસ્ય હત, સુકાર્યે વિરત, અકાર્યે ઉદ્યોગી આમિ પ્રતિષ્ઠ લાગિયા, શાઠ્ય-આચરણ, […]

નારદ મુનિ બાજાય વીણા

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Gujarati) નારદ મુનિ, બાજાય વીણા ‘રાધિકા-રમણ’ – નામે નામ અમનિ, ઉદિત હોય ભકત – ગીત – સામે અમિય-ધારા, બરિષે ઘન શ્રવણ-યુગલે ગિયા ભકત-જન, સઘને નાચે ભોરિયા આપન હિયા માધુરી-પૂર, અસબો પશિ’ માતાય જગત-જને કેહો વા કાંદે, કેહો વા નાચે કેહો માતે મને મને પંચ-વદન, નારદે ધોરિ’ પ્રેમેર સઘન રોલ્ કમલાસન, […]

અનાદિ કરમ ફલે

Anādi Karama Phale (in Gujarati) અનાદિ’ કરમ-ફલે, પડિ’ ભવાર્ણવ જલે, તરિબારે ના દેખિ ઉપાય એઇ વિષય-હલાહલે, દિવા-નિશિ હિયા જ્વલે, મન કભુ સુખ નાહિ પાય આશા-પાશ-શત-શત, ક્લેશ દેય અવિરત, પ્રવૃત્તિ-ઊર્મિર તાહે ખેલા કામ-ક્રોધ-આદિ છય, બાટપાડે દેય ભય, અવસાન હોઇલો આસિ’ બેલા જ્ઞાન-કર્મ-ઠગ દુઇ, મોરે પ્રતારીય લોઇ, અવશેષે ફેલે સિંધુ-જલે એ હેનો સમયે, બંધુ, તુમિ કૃષ્ણ કૃપાસિંધુ, […]

પ્રેમ ધ્વની સ્તોત્ર

Prema-Dhvanī Prayers (in Gujarati) જય ઓં વિષ્ણુ- પાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોત્તરશત શ્રી શ્રીમદ્ હિસ્ ડિવૈન્ ગ્રેસ્ એ.સિ ભક્તિવેદાંતસ્વામિ પ્રભુપાદ કી જય ઇસ્કાન્-સંસ્થાપનાચાર્ય, સેવિયર્ આફ્ દ હોલ્ વઽલ્ડ્ જગદ્ ગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદ્ કી જય જય ઓં વિષ્ણુ- પાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોત્તરશત શ્રી શ્રીમદ્ હિસ્ ડિવૈન્ ગ્રેસ્ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકૂર શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય જય ઓં વિષ્ણુ- […]

શ્રી બ્રહ્મ સંહિતા

Śrī Brahma-saṁhitā (in Gujarati) ઈશ્વરઃ પરમઃ કૃષ્ણઃ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહઃ અનાદિરાદિર્ગોવિંદઃ સર્વ કારણ કારણં ચિંતામણિ-પ્રકર-સદ્મિસુ કલ્પવૃક્ષ- લક્ષાવૃતેષુ સુરભિરભિપાલયંતં લક્શ્મી-સહસ્ર-શત-સંભ્રમ-સેવ્યમાનં ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ આલોલ-ચંદ્રક-લસદ્-વનમાલ્ય-વંશી રત્નાંગદં પ્રણય -કેલિ-કલા-વિલાસં શ્યામં ત્રિભંગ-લલિતં નિયત-પ્રકાશં ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ અંગાનિ યસ્ય સકલેંદ્રિય- વૃત્તિ-મંતિ પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરં જગંતિ આનંદ ચિન્મય […]

કૃષ્ણ પાદાંબુજ પ્રાર્થન

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Gujarati) કૃષ્ણ તબ પુણ્ય હબે ભાઇ એ પુણ્ય કોરિબે જબે રાધારાણી ખુષી હબે ધ્રુવ અતિ બોલિ તોમા તાઇ શ્રી-સિદ્ધાંત સરસ્વતી શચી-સુત પ્રિય અતિ કૃષ્ણ-સેવાય જાર તુલ નાઇ સેઇ સે મોહાંત-ગુરુ જગતેર્ મધે ઉરુ કૃષ્ણ-ભક્તિ દેય્ ઠાઇ ઠાઇ તાર ઇચ્છા બલવાન્ પાશ્ચાત્યેતે ઠાન્ ઠાન્ હોય્ જાતે ગૌરાંગેર્ નામ્ […]

શ્રી શ્રી શિક્ષાષ્ટક

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Gujarati) ચેતો-દર્પણ-માર્જનં ભવ-મહા-દાવાગ્નિ-નિર્વાપણં શ્રેયઃ-કૈરવ-ચંદ્રિકા-વિતરણં વિદ્યા-વધૂ-જીવનમ્ આનંદાંબુધિ-વર્ધનં પ્રતિ-પદં પૂર્ણામૃતાસ્વાદનં સર્વાત્મ-સ્નપનં પરં વિજયતે શ્રી-કૃષ્ણ-સંકીર્તનમ્ નામ્નામ્ અકારિ બહુધા નિજ-સર્વ-શક્તિઃ તત્રાર્પિતા નિયમિતઃ સ્મરણેન કાલઃ એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન્ મમાપિ દુર્દૈવં ઈદૃશમ્ ઇહાજનિ નાનુરાગઃ તૃણાદ્ અપિ સુનીચેન તરોર્ અપિ સહિષ્ણુના અમાનિના માનદેન કીર્તનીયઃ સદા હરિઃ ન ધનં ન જનં ન સુંદરીં કવિતાં વા જગદ્-ઈશ કામયે મમ […]