શ્રી વિગ્રહ માટે આદર

Greeting the deities (in Gujarati) ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ અંગાનિ યસ્ય … Continue reading શ્રી વિગ્રહ માટે આદર

ગોરા પહુન્

Gaurā Pahū (in Gujarati) ગોરા પહુન્ ના ભજિયા મૈનુ પ્રેમ-રતન-ધન હેલાય હારાઇનુ અધને જતન કોરિ ધન તેયાગિનુ આપન કરમ-દોષે આપનિ ડુબિનુ સત્સંગ છાડિ ‘ કૈનુ અસતે વિલાસ્ તે-કારણે લાગિલો જે … Continue reading ગોરા પહુન્

આમાર જીવન

Āmāra Jīvan (inGujarati) આમાર જીવન, સદા પાપે રત, નાહિકો પુણ્યેર લેષ પરેરે ઉદ્વેગ, દિયાછિ યે કોતો, દિયાછિ જીવેરે ક્લેશ નિજસુખ લાગિ’, પાપે નાહિ ડોરિ, દયા-હીન સ્વાર્થ-પરો પર-સુખે દુઃખી, સદા મિથ્યાભાષી, … Continue reading આમાર જીવન

નારદ મુનિ બાજાય વીણા

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Gujarati) નારદ મુનિ, બાજાય વીણા ‘રાધિકા-રમણ’ – નામે નામ અમનિ, ઉદિત હોય ભકત – ગીત – સામે અમિય-ધારા, બરિષે ઘન શ્રવણ-યુગલે ગિયા ભકત-જન, સઘને નાચે … Continue reading નારદ મુનિ બાજાય વીણા

અનાદિ કરમ ફલે

Anādi Karama Phale (in Gujarati) અનાદિ’ કરમ-ફલે, પડિ’ ભવાર્ણવ જલે, તરિબારે ના દેખિ ઉપાય એઇ વિષય-હલાહલે, દિવા-નિશિ હિયા જ્વલે, મન કભુ સુખ નાહિ પાય આશા-પાશ-શત-શત, ક્લેશ દેય અવિરત, પ્રવૃત્તિ-ઊર્મિર તાહે … Continue reading અનાદિ કરમ ફલે

પ્રેમ ધ્વની સ્તોત્ર

Prema-Dhvanī Prayers (in Gujarati) જય ઓં વિષ્ણુ- પાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોત્તરશત શ્રી શ્રીમદ્ હિસ્ ડિવૈન્ ગ્રેસ્ એ.સિ ભક્તિવેદાંતસ્વામિ પ્રભુપાદ કી જય ઇસ્કાન્-સંસ્થાપનાચાર્ય, સેવિયર્ આફ્ દ હોલ્ વઽલ્ડ્ જગદ્ ગુરુ શ્રીલ … Continue reading પ્રેમ ધ્વની સ્તોત્ર

શ્રી બ્રહ્મ સંહિતા

Śrī Brahma-saṁhitā (in Gujarati) ઈશ્વરઃ પરમઃ કૃષ્ણઃ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહઃ અનાદિરાદિર્ગોવિંદઃ સર્વ કારણ કારણં ચિંતામણિ-પ્રકર-સદ્મિસુ કલ્પવૃક્ષ- લક્ષાવૃતેષુ સુરભિરભિપાલયંતં લક્શ્મી-સહસ્ર-શત-સંભ્રમ-સેવ્યમાનં ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં ગોવિંદં … Continue reading શ્રી બ્રહ્મ સંહિતા

કૃષ્ણ પાદાંબુજ પ્રાર્થન

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Gujarati) કૃષ્ણ તબ પુણ્ય હબે ભાઇ એ પુણ્ય કોરિબે જબે રાધારાણી ખુષી હબે ધ્રુવ અતિ બોલિ તોમા તાઇ શ્રી-સિદ્ધાંત સરસ્વતી શચી-સુત પ્રિય … Continue reading કૃષ્ણ પાદાંબુજ પ્રાર્થન

શ્રી શ્રી શિક્ષાષ્ટક

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Gujarati) ચેતો-દર્પણ-માર્જનં ભવ-મહા-દાવાગ્નિ-નિર્વાપણં શ્રેયઃ-કૈરવ-ચંદ્રિકા-વિતરણં વિદ્યા-વધૂ-જીવનમ્ આનંદાંબુધિ-વર્ધનં પ્રતિ-પદં પૂર્ણામૃતાસ્વાદનં સર્વાત્મ-સ્નપનં પરં વિજયતે શ્રી-કૃષ્ણ-સંકીર્તનમ્ નામ્નામ્ અકારિ બહુધા નિજ-સર્વ-શક્તિઃ તત્રાર્પિતા નિયમિતઃ સ્મરણેન કાલઃ એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન્ મમાપિ દુર્દૈવં … Continue reading શ્રી શ્રી શિક્ષાષ્ટક

શ્રી શ્રી ષડ્ ગોસ્વામિ અષ્ટક

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Gujarati) કૃષ્ણોત્કીર્તન- ગાન-નર્તન-પરૌ પ્રેમામૃતામ્ભો-નિધી ધીરાધીર-જન-પ્રિયૌ પ્રિય-કરૌ નિર્મત્સરૌ પૂજિતૌ શ્રી-ચૈતન્ય-કૃપા-ભરૌ ભુવિ ભુવો ભારાવહંતારકૌ વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ નાના-શાસ્ત્ર-વિચારણૈક-નિપુણૌ સદ્-ધર્મ સંસ્થાપકૌ લોકાનાં હિત-કારિણૌ ત્રિ-ભુવને માન્યૌ શરણ્યાકરૌ રાધા-કૃષ્ણ-પદારવિંદ-ભજનાનંદેન મત્તાલિકૌ … Continue reading શ્રી શ્રી ષડ્ ગોસ્વામિ અષ્ટક

શ્રી વ્રજધામ મહિમામૃત

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Gujarati) જય રાધે, જય કૃષ્ણ, જય વૃંદાવન્ શ્રી ગોવિંદ, ગોપિનાથ, મદન મોહન્ શ્યામકુંડ, રાધાકુંડ, ગિરિ-ગોવર્ધન્ કાલિંદી જમુના જય, જય મહાવન્ કેશી ઘાટ, બંશી-બટ, દ્વાદશ કાનન્ જાહા સબ … Continue reading શ્રી વ્રજધામ મહિમામૃત

દૈન્ય ઓ પ્રપત્તિ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Gujarati) હરિ હે દોયાલ મોર જય રાધા-નાથ્ બારો બારો એઇ-બારો લોહો નિજ સાથ્ બહુ જોનિ, ભ્રમિ’ નાથ! લોઇનુ શરણ્ નિજ-ગુણે કૃપા કોરો’ … Continue reading દૈન્ય ઓ પ્રપત્તિ

શ્રી શ્રી ગૌર નિત્યાનંદેર્ દયા

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Gujarati) પરમ કોરુણ, પહૂ દુઇ જન, નિતાઇ ગૌરચંદ્ર સબ અવતાર-સાર શિરોમણિ, કેવલ આનંદ-કંદ ભજો ભજો ભાઇ, ચૈતન્ય નિતાઇ, સુદૃઢ બિશ્વાસ કોરિ’ વિષય છાડિયા, સે રસે … Continue reading શ્રી શ્રી ગૌર નિત્યાનંદેર્ દયા

ભજહુ રે મન

Bhajahū Re Mana (in Gujarati) ભજહુ રે મન શ્રી નંદ-નંદન અભય-ચરણારવિંદ રે દુર્લભ માનવ-જનમ સત્-સંગે તરોહો એ ભવ-સિંધુ રે શીત આતપ વાત વરિષણ એ દિન જામિની જાગિ રે બિફલે સેવિનુ … Continue reading ભજહુ રે મન

શ્રી દશાવતાર સ્તોત્ર

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Gujarati) પ્રલય પયોધિ-જલે ધૃતવાન્ અસિ વેદમ્ વિહિત વહિત્ર-ચરિત્રમ્ અખેદમ્ કેશવ ધૃત-મીન-શરીર, જય જગદીશ હરે ક્ષિતિર્ ઇહ વિપુલતરે તિષ્ઠતિ તવ પૃષ્ઠે ધરણિ- ધારણ-કિણ ચક્ર-ગરિષ્ઠે કેશવ ધૃત-કૂર્મ-શરીર જય જગદીશ … Continue reading શ્રી દશાવતાર સ્તોત્ર

શ્રી રાધિકા સ્તવ

Śrī Rādhikā-stava (in Gujarati) રાધે જય જય માધવ-દયિતે ગોકુલ-તરુણી-મંડલ-મહિતે દામોદર-રતિ-વર્ધન-વેષે હરિ-નિષ્કુટ-વૃંદા-વિપિનેશે વૃષભાનુદધિ-નવ-શશિ-લેખે લલિતા-સખિ ગુણ-રમિત-વિશાખે કરુણાં કુરુ મયિ કરુણા-ભરિતે સનક સનાતન વર્ણિત ચરિતે ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

શ્રી દામોદરાષ્ટક

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Gujarati) નમામીશ્વરં સચ્ચિદાનંદ રૂપં લસત્-કુંડલં ગોકુલે ભ્રાજમાનં યશોદાભિયોલૂખલાદ્ધાવમાનં પરામૃષ્ટં અત્યંતતો દ્રુત્ય ગોપ્યા રુદંતં મુહુર્ નેત્ર-યુગ્મં મૃજંતં કરાંભોજ-યુગ્મેન સાતંક-નેત્રં મુહુઃ શ્વાસ-કંપ-ત્રિરેખાંક-કંઠ- સ્થિત-ગ્રૈવં દામોદરં ભક્તિબદ્ધમ્ ઇતીદૃક્ સ્વ-લીલાભીરાનંદ-કુંડે સ્વ-ઘોષં નિમજ્જંતં … Continue reading શ્રી દામોદરાષ્ટક

વાસંતી રાસ

Vāsantī-rāsa (in Gujarati) વૃંદાવન રમ્ય-સ્થાન, દિવ્ય-ચિન્તામણિ-ધામ, રતન-મંદિર મનોહર આવૃત કાલિંદી-નીરે, રાજ-હંસ કેલિ કોરે તાહે શોભે કનક-કમલ તાર મધ્યે હેમ-પીઠ, અષ્ટ-દલે વેષ્ટિત, અષ્ટ-દલે પ્રધાના નાયિકા તારમધ્યે રત્નાસને, બોસિ ‘ આછેન્ દુઇ-જને, … Continue reading વાસંતી રાસ

મનઃ શિક્ષા

Manaḥ-śikṣā (in Gujarati) નિતાઇ-પદ-કમલ, કોટિ-ચંદ્ર-સુશીતલ, જે છાયાય્ જગત જુરાય્ હેનો નિતાઇ બિને ભાઇ, રાધા-કૃષ્ણ પાઇતે નાઇ, દૃઢ કોરિ ‘ ધરો નીતાઇર્ પાય્ સે સંબંધ નાહિ જા’ર્, બૃથા જન્મ ગોલો તા’ર્, … Continue reading મનઃ શિક્ષા

સાવરણ શ્રી ગૌર પાદ પદ્મે પ્રાર્થન

Sāvaraṇa-śrī-gaura-pāda-padme (in Gujarati) શ્રી-કૃષ્ણ-ચૈતન્ય પ્રભુ દોયા કોરો મોરે તોમા બિના કે દોયાલુ જગત્-સંસારે પતિત-પાવન-હેતુ તવ અવતાર મો સમ પતિત પ્રભુ ના પાઇબે આર હા હા પ્રભુ નિત્યાનંદ, પ્રેમાનંદ સુખી કૃપાવલોકન … Continue reading સાવરણ શ્રી ગૌર પાદ પદ્મે પ્રાર્થન

શ્રી ગુરુ વંદના

Śrī Guru-vandanā (in Gujarati) શ્રી ગુરુ-ચરણ-પદ્મ કેવલ ભકતિ સદ્મ બંદો મુયિ સાવધાન મતે જાહાર પ્રસાદે ભાઇ એ ભવ તોરિયા જાઇ કૃષ્ણ-પ્રાપ્તિ હોય્ જાહા હ’તે ગુરુ-મુખ-પદ્મ-વાક્ય, ચિત્તેતે કોરિયા ઐક્ય આર્ ના … Continue reading શ્રી ગુરુ વંદના

સાવરણ શ્રી ગૌર મહિમા

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Gujarati) ગૌરાંગેર દુટિ પદ, જાર્ ધન સંપદ, સે જાને ભકતિરસસાર્ ગૌરાંગેર મધુરલીલા, જાર્ કર્ણે પ્રવેશિલા હૃદોય નિર્મલ ભેલો તાર્ જે ગૌરાંગેર નામ લોય્, તાર હોય્ પ્રેમોદોય્ તારે મુઇ … Continue reading સાવરણ શ્રી ગૌર મહિમા

સખી વૃંદે વિજ્ઞપ્તિ

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Gujarati) રાધા-કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ-કિશોર જીવને મરણે ગતિ આરો નાહિ મોર કાલિંદીર કૂલે કેલિ-કદંબેર વન રતન-બેદીર ઉપર બોસાબો દુ’ જન શ્યામ-ગૌરી-અંગે દિબો (ચૂવા) ચંદનેર ગંધ ચામર ઢુલાબો … Continue reading સખી વૃંદે વિજ્ઞપ્તિ

નામ સંકીર્તન

Nāma-saṅkīrtana (in Gujarati) હરિ હરયે નમઃ કૃષ્ણ યાદવાય નમઃ યાદવાય માધવાય કેશવાય નમઃ ગોપાલ ગોવિંદ રામ શ્રી મધુસૂદન ગિરિધારી ગોપીનાથ મદન-મોહન શ્રી ચૈતન્ય-નિત્યાનંદ-શ્રી અદ્વૈત-સીતા હરિ ગુરુ વૈષ્ણવ ભાગવત ગીતા શ્રી-રૂપ … Continue reading નામ સંકીર્તન

લાલસામયી પ્રાર્થન

Lālasāmayī Prārthana (in Gujarati) ‘ગૌરાંગ’ બોલિતે હબે પુલક – શરીર ‘હરિ હરિ’ બોલિતે નયને બ’બે નીર આર કબે નિતાઇ-ચાન્દેર્ કોરુણા હોઇબે સંસાર-બાસના મોર કબે તુચ્છ હ’બે વિષય છાડિયા કબે શુદ્ધ … Continue reading લાલસામયી પ્રાર્થન

ઇષ્ટ દેવે વિજ્ઞપ્તિ

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Gujarati) હરિ હરિ! બિફલે જનમ ગોઙાઇનુ મનુષ્ય-જનુમ પાઇયા, રાધા-કૃષ્ણ ના ભજિયા, જાનિયા શુનિયા બિષ ખાઇનુ ગોલોકેર પ્રેમ-ધન, હરિ-નામ-સંકીર્તન રતિ ના જન્મિ લો કેને તાય્ સંસાર-બિષાનલે’ દિબા-નિશિ હિયા … Continue reading ઇષ્ટ દેવે વિજ્ઞપ્તિ

વૈષ્ણવે વિજ્ઞપ્તિ

Vaiṣṇave Vijñapti (in Gujarati) એઇ-બારો કરુણા કોરો વૈષ્ણવ ગોસાઇ પતિત-પાવન તોમા બિને કેહો નાઇ જાહાર નિકટે ગેલે પાપ દૂરે જાય્ એમોન દોયાલ પ્રભુ કેબા કોથા પાય્ ગંગાર પરશ હોઇલે પશ્ચાતે … Continue reading વૈષ્ણવે વિજ્ઞપ્તિ

વિદ્યાર વિલાસે

Vidyāra Vilāse (in Gujarati) વિદ્યાર વિલાસે,કાટાઇનુ કાલ, પરમ સાહસે આમિ તોમાર ચરણ ના ભજિનુ કભુ, એખોન શરણ તુમિ પોડિતે પોડિતે, ભરસા બાડિલો, જ્ઞાને ગતિ હબે માનિ’ સે આશા બિફલ સે … Continue reading વિદ્યાર વિલાસે

વિભાવરી શેષ

Vibhāvarī Śeṣa (in Gujarati) વિભાવરી શેષ આલોક-પ્રવેશ, નિદ્રાચાડિ’ ઉઠો જીવ બોલો હરિ હરિ, મુકુંદ મુરારિ, રામ કૃષ્ણ હયગ્રીવ નૃસિંહ વામન, શ્રી મધુસૂધન, બ્રજેંદ્ર નંદન શ્યામ પૂતના-ઘાતન કૈટભ-શાતન જય દાશરથિ-રામ યશોદા … Continue reading વિભાવરી શેષ

ઓહે! વૈષ્ણવ ઠાકુર

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Gujarati) ઓહે! વૈષ્ણબ ઠાકુર દોયાર સાગર એ દાસે કોરુણા કોરિ’ દિયા પદ-છાયા, શોધો હે આ માય, તોમાર ચરણ ધોરિ છય બેગ દોમિ’, છય દોષ શોધિ’ છય … Continue reading ઓહે! વૈષ્ણવ ઠાકુર

તુમિ સર્વેશ્વરેશ્વર

Tumi Sarveśvareśvara (in Gujarati) તુમિ સર્વેશ્વરેશ્વર, બ્રજેંદ્ર-કુમાર તોમાર ઇચ્છાય વિશ્વે સૃજન સંહાર તવ ઇચ્છા-મતો બ્રહ્મા કોરેન સૃજન તવ ઇચ્છા-મતો વિષ્ણુ કોરેન પાલન તવ ઇચ્છા મતે શિવ કોરેન સંહાર તવ ઇચ્છા … Continue reading તુમિ સર્વેશ્વરેશ્વર

શ્રી નામ કીર્તન

Śrī Nāma-kīrtana (in Gujarati) યશોમતી નંદન, બ્રજ-બરો-નાગર ગોકુલ રંજન કાના ગોપી-પરાણ-ધન, મદન-મનોહર કાલિય-દમન-વિધાન અમલ હરિનામ્ અમિય વિલાસા વિપિન-પુરંદર, નવીન નાગર-બોર બંશી-બદન સુવાસા બ્રજ-જન-પાલન, અસુર-કુલ-નાશન નંદ ગો-ધન રાખોવાલા ગોવિંદ માધવ, નવનીત … Continue reading શ્રી નામ કીર્તન

ગૌર આરતિ

Gaura-ārati (in Gujarati) (કિબ)જય જય ગોરાચાંદેર્ આરતિ કો શોભા જાહ્નવી-તટ-વને જગ-મન-લોભા દખિણે નીતાઇચાંદ્, બામે ગદાધર નિકટે અદ્વૈત, શ્રીનિવાસ છત્રધર બોસિયાછે ગોરાચાંદ રત્ન-સિંહાસને આરતિ કોરેન્ બ્રહ્મા-આદિ દેવ-ગણે નરહરિ-આદિ કોરિ ‘ ચામર … Continue reading ગૌર આરતિ

ભોગ આરતિ

Bhoga-ārati (in Gujarati) ભજ ભકત-વત્સલ શ્રી-ગૌરહરિ શ્રી-ગૌરહરિ સોહિ ગોષ્ઠ-વિહારી, નંદ-જશોમતી-ચિત્ત-હારી બેલા હો ‘ લો, દામોદર, આઇસ એખાનો ભોગ-મંદિરે બોસિ’ કોરહો ભોજન નંદેર નિદેશે બૈસે ગિરિ-વર-ધારી બલદેવ-સહ સખા બૈસે સારિ સારિ … Continue reading ભોગ આરતિ

શુદ્ધ ભકત

Śuddha-bhakata (in Gujarati) શુદ્ધ-ભકત-ચરણ-રેણુ, ભજન-અનુકૂલ ભકત-સેવા, પરમ-સિદ્ધિ, પ્રેમ-લતિકાર મૂલ માધવ-તિથિ, ભક્તિ-જનની, જતને પાલન કોરિ કૃષ્ણ-બસતિ, બસતિ બોલિ’ પરમ આદરે બોરિ ગૌર્ આમાર, જે-સબ સ્થાને, કોરલો ભ્રમણ રંગે સે-સબ સ્થાને, હેરિબો … Continue reading શુદ્ધ ભકત

કબે હ’બે બોલો

Kabe Ha’be Bolo (in Gujarati) કબે હ’ બે બોલો સે-દિન અમાર્ (આમાર્) અપરાધ ઘુચિ’, શુદ્ધ નામે રુચિ, કૃપા-બાલે હ’ બે હૃદોયે સંચાર્ તૃણાધિક હીન, કબે નિજે માનિ’, સહિષ્ણુતા-ગુણ હૃદયેતે આનિ’ … Continue reading કબે હ’બે બોલો

સિદ્ધિ લાલસા

Siddhi Lālasā (in Gujarati) કબે ગૌર-વને, સુરધુની-તટે ‘હા રાધે હા કૃષ્ણ’ બોલે’ કાંદિયા બેરા’ બો, દેહો-સુખ છાદિ’, નાના લતા-તુરુ-તલે શ્વ-પચ-ગૃહેતે, માગિયા ખાઇબો, પિબો સરસ્વતી-જલ પુલિને પુલિને, ગડા-ગડિ દિબો, કોરિ’ કૃષ્ણ- … Continue reading સિદ્ધિ લાલસા

જય રાધા માધવ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Gujarati) (જય) રાધા-માધવ (જય) કુંજવિહારી (જય) ગોપિ-જન-વલ્લભ (જય) ગિરિવરધારી (જય) યશોદાનંદન, (જય) વ્રજજનરંજન, (જય) યમુના-તીર વન-ચારી ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

રાધા-કૃષ્ણ બોલ્

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Gujarati) ‘રાધા-કૃષ્ણ’ બોલ્ બોલ્ બોલો રે સોબાઇ (એઇ) શિખા દિયા, સબ્ નદીયા ફિર્છે નેચે’ ગૌર-નિતાઇ (મિછે) માયાર્ બોશે, જાચ્છો ભેસે’ ખાચ્છો હાબુડુબુ ભાઇ (જીવ્) કૃષ્ણ-દાસ્, એ વિશ્વાસ્, … Continue reading રાધા-કૃષ્ણ બોલ્

માનસ દેહ ગેહ

Mānasa Deha Geha (in Gujarati) માનસ, દેહો, ગેહો, જો કિછુ મોર્ અર્પિલુ તુવા પદે, નન્દ-કિશોર્ સંપુદે વિપદે, જીવને-મરણે દાય્ મમ ગેલા, તુવા ઓ-પદ બરણે મારોબિ રાખોબિ-જો ઇચ્છા તોહારા નિત્ય-દાસ પ્રતિ … Continue reading માનસ દેહ ગેહ

ગુરુદેવ્

Gurudeva (in Gujarati) ગુરુદેવ્! કૃપાબિંદુ દિયા, કોરો એઇ દાસે, તૃણાપેખા અતિ હીન સકલ સહને, બલ દિયા કોરો, નિજ-માને સ્પૃહા-હીન સકલે સમ્માન, કોરિતે શકતિ, દેહો નાથ! જથાજથ તબે તો ગાઇબો, હરિ-નામ-સુખે, … Continue reading ગુરુદેવ્

ગોપીનાથ

Gopīnātha (in Gujarati) ભાગ-1 ગોપિનાથ્, મમ નિવેદન શુનો વિષયી દુર્જન, સદા કામ-રત, કિછુ નાહિ મોર ગુણ ગોપીનાથ્, આમાર ભરસા તુમિ તોમાર ચરણે, લોઇનુ શરણ, તોમાર કિંકોર આમિ ગોપીનાથ્, કેમોને શોધિબે … Continue reading ગોપીનાથ

શ્રી નામ

Śrī Nāma (in Gujarati) ગાય્ ગોરા મધુર્ સ્વરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે ગૃહે થાકો વને થાકો સદાહરિબોલે ડાકો … Continue reading શ્રી નામ

જીવ્ જાગો

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Gujarati) જીવ્ જાગો જીવ્ જાગો, ગૌરચાંદ બોલે કોત નિદ્રા જાઓ માયા પિશાચીર-કોલે ભજિબો બોલિયા એસે सम्सार-ભિતરે ભુલિયા રોહિલે તુમિ અવિદ્યાર ભરે તોમારે લોઇતે આમિ હોઇનુ … Continue reading જીવ્ જાગો

ઉદિલો અરુણ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Gujarati) ઉદિલો અરુણ પૂરબ-ભાગે દ્વિજમણિ ગોરા અમનિ જાગે ભકત સમૂહ લોઇયા સાથે ગેલા નગર-બ્રાજે ‘તાથૈ તાથૈ’ બાજલો ખોલ્ ઘન ઘન તાહે ઝાજેર રોલ્ પ્રેમે ઢલઢલ … Continue reading ઉદિલો અરુણ

શ્રી તુલસી પ્રદક્ષિણ મંત્ર

Śrī Tulasī Pradakṣiṇa Mantra (in Gujarati) યાનિ કાનિ ચ પાપાનિ બ્રહ્મ હત્યાદિકાનિ ચ તાનિ તાનિ પ્રણશ્યંતિ પ્રદક્ષિણઃ પદે પદે ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

શ્રી તુલસી પ્રણામ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Gujarati) (ૐ)વૃંદાયૈ તુલસી દેવ્યૈ પ્રિયાયૈ કેશવસ્ય ચ વિષ્ણુ-ભક્તિ-પ્રદે દેવી સત્યવત્યૈ નમો નમઃ ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

શ્રી નરસિંહ પ્રાર્થન

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Gujarati) તવ કર-કમલ-વરે નખં અદ્ભુત-શૃંગં દલિત હિરણ્યકશિપુ-તનુ-બૃંગં કેશવ ધૃત-નરહરિ-રૂપ જય જગદીશ હરે ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર

શ્રી નરસિંહ પ્રણામ

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Gujarati) નમસ્તે નરસિંહાય પ્રહ્લાદાહ્લાદ-દાયિને હિરણ્યકશિપોર્વક્શઃ શિલા-ટંક-નખાલયે ઇતો નૃસિમ્હઃ પરતો નૃસિમ્હો યતો યતો યામિ તતો નૃસિમ્હઃ બહિર્ નૃસિમ્હો હૃદયે નૃસિમ્હો નૃસિમ્હં આદિં શરણં પ્રપદ્યે ધ્વનિ શ્રી સ્તોક … Continue reading શ્રી નરસિંહ પ્રણામ

શ્રી શ્રી ગુર્વષ્ટક

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Gujarati) સંસાર-દાવાનલ-લીઢ-લોક ત્રાણાય કારુણ્ય-ઘનાઘનત્વમ્ પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણ-ગુણાર્ણવસ્ય વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં મહાપ્રભોઃ કીર્તન-નૃત્ય-ગીત વાદિત્ર-માદ્યન્-મનસો રસેન રોમાન્ચ-કંપાશ્રુ-તરંગ-ભાજો વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં શ્રી વિગ્રહારાધન નિત્ય નાના શૃંગાર-તન્મંદિર માર્જનાદૌ યુક્તસ્ય … Continue reading શ્રી શ્રી ગુર્વષ્ટક

શ્રી રાધા પ્રણામ

Śrī Rādhā praṇāma (in Gujarati) તપ્ત-કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ-પ્રિયે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

પ્રયોજનાધિદેવ પ્રણામ

Prayojanādhideva praṇāma (in Gujarati) શ્રીમાન્ રાસ રસારંભી વમ્શીવટ તટસ્થિતઃ કર્ષન્ વેણુસ્વનૈર્ ગોપીર્ ગોપીનાથઃ શ્રીયેઽસ્તુ નઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

અભિધેયાધિદેવ પ્રણામ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Gujarati) દીવ્યદ્ વૃંદારણ્ય કલ્પ-દ્રુમાધઃ શ્રીમદ્ રત્નાગાર સિંહાસનસ્થૌ શ્રીમદ્ રાધા શ્રીલ ગોવિંદ દેવૌ પ્રેષ્ઠાલીભિઃ સેવ્યમાનૌ સ્મરામિ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

સંબંધાધિદેવ પ્રણામ

Sambandhādhideva praṇāma (in Gujarati) જયતાં સુરતૌ પંગોર્ મમ મંદ-મતેર્ ગતી મત્સર્વસ્વ પદાંભોજૌ રાધા-મદન-મોહનૌ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામ

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Gujarati) હે કૃષ્ણ કરુણા-સિંધો દીન-બંધો જગત્પતે ગોપેશ ગોપિકા-કાંત રાધા-કાંત નમોઽસ્તુતે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી પંચ તત્વ પ્રણામ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Gujarati) પંચ-તત્ત્વાત્મકં કૃષ્ણં ભક્તરૂપ સ્વરૂપકં ભક્તાવતારં ભક્તાખ્યં નમામિ ભક્તશક્તિકં ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી ગૌરાંગ પ્રણામ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Gujarati) નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણપ્રેમપ્રદાય તે કૃષ્ણાય કૃષ્ણચૈતન્યનામ્ને ગૌરત્વિષે નામ: ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી વૈષ્ણવ પ્રણામ

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Gujarati) વાઞ્છા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા-સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ્ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ જગન્નાથ પ્રણતિ

Śrī Jagannātha praṇati (in Gujarati) ગૌરાવિર્ભાવ-ભૂમેસ્ત્વં નિર્દેષ્ટા સજ્જનપ્રિયઃ વૈષ્ણવ-સાર્વભૌમઃ શ્રીજગન્નાથાય તે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ ભક્તિવિનોદ પ્રણતિ

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Gujarati) નમો ભક્તિવિનોદાય સચ્ચિદાનંદ-નામિને ગૌરશક્તિસ્વરૂપાય રૂપાનુગ-વરાય તે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ ગૌરકિશોર પ્રણતિ

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Gujarati) નમો ગૌર-કિશોરાય સાક્ષાદ્વૈરાગ્ય મૂર્તયે વિપ્રલંભ-રસાંબોધે પાદાંબુજાય તે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રણતિ

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Gujarati) નમ ૐ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતીતિ નામિને શ્રી વાર્ષભાનવી-દેવી-દયિતાય કૃપાબ્ધયે કૃષ્ણ સંબંધ વિજ્ઞાન દાયિને પ્રભવે નમઃ માધુર્યોજ્વલ પ્રેમાઢ્ય શ્રી-રૂપાનુગ ભક્તિદ શ્રી ગૌર-કરુણા-શક્તિ-વિગ્રહાય … Continue reading શ્રીલ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રણતિ

મંગલાચરણ

Maṅgalācaraṇa (in Gujarati) વંદેઽહં શ્રીગુરોઃ શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરૂન્ વૈષ્ણવાઁશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિતં તં સજીવમ્ સાદ્વૈતં સાવધૂતં પરિજન સહિતં કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધાકૃષ્ણ પાદાન્ સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતામ્શ્ચ ધ્વનિ શ્રીલ … Continue reading મંગલાચરણ

શ્રી રૂપ પ્રણામ

Śrī Rūpa praṇāma (in Gujarati) શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ઠં સ્થાપિતં યેન ભૂતલે સ્વયંરૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ્ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી ગુરુ પ્રણામ

Śrī Guru praṇāma (in Gujarati) ૐ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્ ઉન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Gujarati) હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી પંચ-તત્વ મંત્ર

Śrī Pañca-tattva mantra (in Gujarati) (જય) શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રીલ પ્રભુપાદ પ્રણતિ

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Gujarati) નમ ૐ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંતસ્વામિન્ ઇતિ નામિને । નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદિ પાશ્ચાત્યદેશ તારિણે ।। ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ … Continue reading શ્રીલ પ્રભુપાદ પ્રણતિ