ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ

Śrī Guru praṇāma (in Odiya) ଓଂ ଅଜ୍ଞାନତିମିରାଂଧସ୍ଯ ଜ୍ଞାନାଂଜନଶଲାକଯା ଚକ୍ଷୁର୍ ଉନ୍ମୀଲିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରଵେ ନମଃ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

শ্রী গুরু বংদনা

Śrī Guru-vandanā (in Bengali) শ্রী গুরু-চরণ-পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম বংদো মুযি সাবধান মতে জাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তোরিযা জাই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হোয্ জাহা হ’তে গুরু-মুখ-পদ্ম-বাক্য, চিত্তেতে কোরিযা ঐক্য আর্ না কোরিহো মনে আশা শ্রী গুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি, জে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা চখু-দান্ দিলো জেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য-জ্ঞান্ হৃদে প্রোকাশিতো প্রেম-ভক্তি […]

শ্রী গুরু প্রণাম

Śrī Guru praṇāma (in Bengali) ওঁ অজ্ঞানতিমিরাংধস্য জ্ঞানাংজনশলাকযা চক্ষুর্ উন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

શ્રી ગુરુ વંદના

Śrī Guru-vandanā (in Gujarati) શ્રી ગુરુ-ચરણ-પદ્મ કેવલ ભકતિ સદ્મ બંદો મુયિ સાવધાન મતે જાહાર પ્રસાદે ભાઇ એ ભવ તોરિયા જાઇ કૃષ્ણ-પ્રાપ્તિ હોય્ જાહા હ’તે ગુરુ-મુખ-પદ્મ-વાક્ય, ચિત્તેતે કોરિયા ઐક્ય આર્ ના કોરિહો મને આશા શ્રી ગુરુ-ચરણે રતિ, એઇ સે ઉત્તમ-ગતિ, જે પ્રસાદે પૂરે સર્વ આશા ચખુ-દાન્ દિલો જેઇ જન્મે જન્મે પ્રભુ સેઇ દિવ્ય-જ્ઞાન્ હૃદે પ્રોકાશિતો પ્રેમ-ભક્તિ […]

શ્રી ગુરુ પ્રણામ

Śrī Guru praṇāma (in Gujarati) ૐ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્ ઉન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

श्री गुरु वंदना

Śrī Guru-vandanā (in Hindi) श्री गुरु-चरण-पद्म केवल भकति सद्म बंदॊ मुयि सावधान मते जाहार प्रसादे भाइ ए भव तोरिया जाइ कृष्ण-प्राप्ति होय् जाहा ह’ते गुरु-मुख-पद्म-वाक्य, चित्तेतॆ कॊरिया ऐक्य आर् ना कोरिहो मने आशा श्री गुरु-चरणे रति, ऎइ से उत्तम-गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चखु-दान् दिलो जेइ जन्मे जन्मे प्रभु सेइ दिव्य-ज्ञान् हृदे प्रॊकाशितो प्रेम-भक्ति […]

श्री गुरु प्रणाम

Śrī Guru praṇāma (in Hindi) ॐ अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्वनि श्रील प्रभुपाद

శ్రీ గురు-వందనా

Śrī Guru-vandanā (in Telugu) శ్రీ గురు-చరణ-పద్మ కేవల భకతి సద్మ బందొ ముయి సావధాన మతే జాహార ప్రసాదే భాఇ ఏ భవ తోరియా జాఇ కృష్ణ-ప్రాప్తి హోయ్ జాహా హ’తే గురు-ముఖ-పద్మ-వాక్య, చిత్తేతె కొరియా ఐక్య ఆర్ నా కోరిహో మనే ఆశా శ్రీ గురు-చరణే రతి, ఎఇ సే ఉత్తమ-గతి, జే ప్రసాదే పూరే సర్వ ఆశా చఖు-దాన్ దిలో జేఇ జన్మే జన్మే ప్రభు సేఇ దివ్య-జ్ఞాన్ హృదే ప్రొకాశితో ప్రేమ-భక్తి […]

శ్రీ గురు ప్రణామ

Śrī Guru praṇāma (in Telugu) ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్ ఉన్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

ಶ್ರೀ ಗುರು-ವಂದನಾ

Śrī Guru-vandanā (in Kannada) ಶ್ರೀ ಗುರು-ಚರಣ-ಪದ್ಮ ಕೇವಲ ಭಕತಿ ಸದ್ಮ ಬಂದೊ ಮುಯಿ ಸಾವಧಾನ ಮತೇ ಜಾಹಾರ ಪ್ರಸಾದೇ ಭಾಇ ಏ ಭವ ತೋರಿಯಾ ಜಾಇ ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋಯ್ ಜಾಹಾ ಹ’ತೇ ಗುರು-ಮುಖ-ಪದ್ಮ-ವಾಕ್ಯ, ಚಿತ್ತೇತೆ ಕೊರಿಯಾ ಐಕ್ಯ ಆರ್ ನಾ ಕೋರಿಹೋ ಮನೇ ಆಶಾ ಶ್ರೀ ಗುರು-ಚರಣೇ ರತಿ, ಎಇ ಸೇ ಉತ್ತಮ-ಗತಿ, ಜೇ ಪ್ರಸಾದೇ ಪೂರೇ ಸರ್ವ ಆಶಾ ಚಖು-ದಾನ್ ದಿಲೋ ಜೇಇ ಜನ್ಮೇ ಜನ್ಮೇ ಪ್ರಭು ಸೇಇ ದಿವ್ಯ-ಜ್ಞಾನ್ ಹೃದೇ ಪ್ರೊಕಾಶಿತೋ ಪ್ರೇಮ-ಭಕ್ತಿ […]