Kabe Śrī Caitanya More Koribena Doyā (in English)

Kabe Śrī Caitanya More Koribena Doyā  kabe śrī-caitanya more koribena doyā kabe āmi paibo vaiṣṇava-pada-chāyā kabe āmi chāḍibo e viṣayābhimān kabe viṣṇu-jane āmi koribo sammān gala-bastra kṛtāṅjali vaiṣṇava-nikaṭe dante tṛṇa kori’ dāṅḍāibo niṣkapaṭe kāṅdiyā kāṅdiyā jānāibo duḥkha-grām saṁsāra-anala hoite māgibo biśrāma śuniyā āmār duḥkha vaiṣṇava ṭhākur āmā lāgi’ kṛṣṇe āvedibena pracur vaiṣṇaver āvedane kṛṣṇa doyāmoy […]