ଓହେ! ଵୈଷ୍ଣଵ ଠାକୁର

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Odiya) ଓହେ! ଵୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ଦୋଯାର ସାଗର ଏ ଦାସେ କୋରୁଣା କୋରି’ ଦିଯା ପଦ-ଛାଯା, ଶୋଧୋ ହେ ଆ ମାଯ, ତୋମାର ଚରଣ ଧୋରି ଛଯ ବେଗ ଦୋମି’, ଛଯ ଦୋଷ ଶୋଧି’ ଛଯ ଗୁଣ ଦେହୋ’ ଦାସେ ଛଯ ସତ୍ସଂଗ, ଦେହୋ’ ହେ ଆମାରେ, ବୋଷେଛି ସଂଗେର ଆଶେ ଏକାକୀ ଆମାର, ନାହି ପାଯ ବଲ ହରି-ନାମ-ସଂକୀର୍ତନେ ତୁମି କୃପା କୋରି’, ଶ୍ରଦ୍ଧା-ବିଂଦୁ ଦିଯା, ଦେହୋ କୃଷ୍ଣ-ନାମ-ଧନେ କୃଷ୍ଣ […]

ওহে! বৈষ্ণব ঠাকুর

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Bengali) ওহে! বৈষ্ণব ঠাকুর দোযার সাগর এ দাসে কোরুণা কোরি’ দিযা পদ-ছাযা, শোধো হে আ মায, তোমার চরণ ধোরি ছয বেগ দোমি’, ছয দোষ শোধি’ ছয গুণ দেহো’ দাসে ছয সত্সংগ, দেহো’ হে আমারে, বোষেছি সংগের আশে একাকী আমার, নাহি পায বল হরি-নাম-সংকীর্তনে তুমি কৃপা কোরি’, শ্রদ্ধা-বিংদু দিযা, দেহো কৃষ্ণ-নাম-ধনে কৃষ্ণ […]

ઓહે! વૈષ્ણવ ઠાકુર

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Gujarati) ઓહે! વૈષ્ણબ ઠાકુર દોયાર સાગર એ દાસે કોરુણા કોરિ’ દિયા પદ-છાયા, શોધો હે આ માય, તોમાર ચરણ ધોરિ છય બેગ દોમિ’, છય દોષ શોધિ’ છય ગુણ દેહો’ દાસે છય સત્સંગ, દેહો’ હે આમારે, બોષેછિ સંગેર આશે એકાકી આમાર, નાહિ પાય બલ હરિ-નામ-સંકીર્તને તુમિ કૃપા કોરિ’, શ્રદ્ધા-બિંદુ દિયા, દેહો કૃષ્ણ-નામ-ધને કૃષ્ણ […]

ओहे वैष्णव ठाकुर

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Hindi) ओहॆ! वैष्णब ठाकुर दॊयार सागर ए दासॆ कोरुणा कोरि’ दिया पद-छाया, शोधो हॆ आ माय, तॊमार चरण धोरि छय बॆग दोमि’, छय दोष शोधि’ छय गुण देहो’ दासे छय सत्संग, देहो’ हॆ आमारे, बॊषॆछि संगेर आशे एकाकी आमार, नाहि पाय बल हरि-नाम-संकीर्तने तुमि कृपा कोरि’, श्रद्धा-बिंदु दिया, देहो कृष्ण-नाम-धने कृष्ण […]

ఓహె! వైష్ణవ ఠాకుర

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Telugu) ఓహె! వైష్ణబ ఠాకుర దొయార సాగర ఏ దాసె కోరుణా కోరి’ దియా పద-ఛాయా, శోధో హె ఆ మాయ, తొమార చరణ ధోరి ఛయ బెగ దోమి’, ఛయ దోష శోధి’ ఛయ గుణ దేహో’ దాసే ఛయ సత్సంగ, దేహో’ హె ఆమారే, బొషెఛి సంగేర ఆశే ఏకాకీ ఆమార, నాహి పాయ బల హరి-నామ-సంకీర్తనే తుమి కృపా కోరి’, శ్రద్ధా-బిందు దియా, దేహో కృష్ణ-నామ-ధనే కృష్ణ […]

ಓಹೆ! ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Kannada) ಓಹೆ! ವೈಷ್ಣಬ ಠಾಕುರ ದೊಯಾರ ಸಾಗರ ಏ ದಾಸೆ ಕೋರುಣಾ ಕೋರಿ’ ದಿಯಾ ಪದ-ಛಾಯಾ, ಶೋಧೋ ಹೆ ಆ ಮಾಯ, ತೊಮಾರ ಚರಣ ಧೋರಿ ಛಯ ಬೆಗ ದೋಮಿ’, ಛಯ ದೋಷ ಶೋಧಿ’ ಛಯ ಗುಣ ದೇಹೋ’ ದಾಸೇ ಛಯ ಸತ್ಸಂಗ, ದೇಹೋ’ ಹೆ ಆಮಾರೇ, ಬೊಷೆಛಿ ಸಂಗೇರ ಆಶೇ ಏಕಾಕೀ ಆಮಾರ, ನಾಹಿ ಪಾಯ ಬಲ ಹರಿ-ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನೇ ತುಮಿ ಕೃಪಾ ಕೋರಿ’, ಶ್ರದ್ಧಾ-ಬಿಂದು ದಿಯಾ, ದೇಹೋ ಕೃಷ್ಣ-ನಾಮ-ಧನೇ ಕೃಷ್ಣ […]

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in English)

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura ohe! vaiṣṇava ṭhākura, doyāra sāgara, e dāse karuṇā kori’ diyā pada-chāyā, śodha he amāyā, tomāra caraṇa dhori chaya bega dami’, chaya doṣa śodhi’, chaya guṇa deha’ dāse chaya sat-saṅga, deha’ he āmāre bosechi saṅgera āśe ekākī āmāra, nāhi pāy bolo, harināma-saṅkīrtane tumi kṛpā kori’, śraddhā-bindu diyā, deha’ kṛṣṇa-nāma-dhane kṛṣṇa se tomāra, kṛṣṇa […]